f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ปริมาณจราจร (ปี 2561)
ลงวันที่ 25/03/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) 367 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงกรุงเทพ 279 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงอยุธยา 321 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนครนายก 293 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรสาคร 398 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงปทุมธานี 310 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรปราการ 586 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนนทบุรี 521 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงธนบุรี 289 ดาวน์โหลด

'