f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
“ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา แขวงทางหลวงกรุงเทพ” ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ลงวันที่ 12/05/2564

ภาพการปฏิบัติงาน "ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา แขวงทางหลวงกรุงเทพ" ของแขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ 13
เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน


ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

 


'