วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ 23/02/2564 414/40/64/64 แขวงทางหลวงนครนายก
2 กระดาษ A4 จำนวน 80 รีม 27/01/2564 414/40/64/46 แขวงทางหลวงนครนายก
3 จ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 71-0737 สระบุรี ส่วนพ่วงหมายเลข ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ที่บริเวณ กม.25+330 25/08/2563 414/-/63/168 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ