วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ 12/03/2567 นย./งท/2/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
2 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ 26/01/2567 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด แขวงทางหลวงนครนายก
3 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ 21/09/2566 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด แขวงทางหลวงนครนายก
4 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรทล.33ตอนคลองยาง-นครนายกระหว่างกม.113+880-กม.115+200RT.,กม.114+000 - กม.115+200LT.,ทล3051ตอน บ้านนา-บางอ้อระหว่างกม.0+000 - กม.0+100RT.LT. -THERMOPLASTIC PAINT 04/07/2566 414/-/66/109 แขวงทางหลวงนครนายก
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ที่ กม.130+995 แยกทหารไทย, กม.131+509 แยกโรงพยาบาลนครนายก, กม.131+814 แยกศิลาทอง ปริมาณงาน 3 EACH. 11/11/2565 นย./e/7/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
6 วัสดุอื่นๆจำนวน 7 รายการ 01/06/2564 414/85/64/123 แขวงทางหลวงนครนายก
7 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 650 SQ.M. 03/05/2564 นย./e/22/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
8 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. 03/05/2564 นย./e/21/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
9 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. 25/02/2564 นย./คล/2/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
10 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. 25/02/2564 นย./คล/1/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
11 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. 05/10/2563 นย./e/16/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
12 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน วัดนาบุญ – คลอง ๑๔ ตอน ๑ ที่ กม.๒๓+๗๖๙ คลอง ๑๐ ผลผลิต ๑ L.S. ปริมาณงาน ๖๐๐ SQ.M. 05/10/2563 นย./e/15/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
13 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. 14/09/2563 นย./e/13/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
14 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. 14/09/2563 นย./e/12/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
15 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงนครนายก บริเวณแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่ กม.๕๔ + ๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/04/2563 นย./e/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ