วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 20/11/2562 20/11/2562 414/85/63/27 แขวงทางหลวงนครนายก
2 วัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 414/40/63/24 แขวงทางหลวงนครนายก
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 19/11/2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงนครนายก
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 19/11/2562 31/05/2562 - แขวงทางหลวงนครนายก
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 19/11/2562 31/01/2562 - แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ