วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานประจำไตรมาสที่4 01/10/2564 รายงานประจำไตรมาสที่4 แขวงทางหลวงนครนายก
2 รายงานประจำไตรมาสที่ 3 01/07/2564 รายงานประจำไตรมาสที่3 แขวงทางหลวงนครนายก
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 31/03/2564 - แขวงทางหลวงนครนายก
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 31/12/2563 - แขวงทางหลวงนครนายก
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 01/04/2564 - แขวงทางหลวงนครนายก
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 01/01/2564 - แขวงทางหลวงนครนายก
7 รานงานประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2563 01/10/2563 รายงานประจำไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงนครนายก
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) 01/10/2563 - แขวงทางหลวงนครนายก
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไมตมาส 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 01/07/2563 - แขวงทางหลวงนครนายก
10 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 01/07/2563 - แขวงทางหลวงนครนายก
11 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 01/04/2563 - แขวงทางหลวงนครนายก
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่2 เดือน มกราคม 2563 - เดือน มีนาคม 2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงนครนายก
13 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563) 29/05/2563 2 แขวงทางหลวงนครนายก
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 31/12/2562 - แขวงทางหลวงนครนายก
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 31/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง2563 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ