วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีระหว่างกม.141+500-กม.142+100 ,ทล305ตอนองครักษ์-นครนายกที่กม.53+000 ,ทล305ตอนวัดนาบุญ-คลอง14ที่กม.28+200 ,ทล3261ตอนคลอง10-หนองเสือระหว่างกม.9+588-กม.9+988 ปริมาณงาน 587 ตร.ม. 31/03/2563 31/03/2563 414/-/63/89 แขวงทางหลวงนครนายก
2 งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทล.๓๐๕ ตอน วัดนาบุญ-คลอง ๑๔ กม.๑๕+๑๔๕-กม.๓๔+๒๐๐,ทล.๓๐๕ ตอน คลอง ๑๔-องครักษ์ กม.๓๔+๒๐๐-กม.๔๔+๐๗๘ และ ทล.๓๐๕ ตอน องครักษ์-นครนายก กม.๔๔+๐๗๘-กม.๗๔+๘๑๑ ปริมาณงาน ๒๔๑.๕๐ ตร.ม. 02/04/2563 02/04/2563 นย./e/9/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
3 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง – นครนายก ระหว่าง กม.129+500 – กม.131+800 และทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก – ปากพลี ระหว่าง กม.131+800 – กม.134+600 ปริมาณงาน 160 ต้น 02/04/2563 02/04/2563 นย./e/8/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
4 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.13+950 – กม.15+595 ปริมาณงาน 46 ต้น 31/03/2563 31/03/2563 นย./e/7/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
5 จ้างงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 305ตอนองครักษ์-นครนายกระหว่างกม.44+078-กม.72+665(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน444,925.30ตร.ม.และตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 3076ตอนนครนายก-บางหอยระหว่างกม.0+000-กม.22+041ปริมาณงาน169,159ตร.ม. 23/03/2563 20/03/2563 414/-/63/84 แขวงทางหลวงนครนายก
6 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.66+700 - กม.71+500,ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+250,ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก - บางหอย ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+041, ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.1+000 - กม.17+126 ปริมาณงาน 3,998 อัน 26/03/2563 26/03/2563 นย./e/6/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
7 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา – คลอง 16 ที่กม.15+328 สามแยกคลองเจ็ด ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 24/03/2563 นย./e/3/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
8 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี – คลองระพีพัฒน์ ที่กม.13+527 สี่แยกหนองเสือ ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 24/03/2563 นย./e/2/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
9 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง ที่กม.7+498 สี่แยกประชาเกษม ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 24/03/2563 นย./e/4/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
10 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31100 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง 16 ระหว่าง กม.12+348-กม.16+551,ทล.3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000-กม.1+869 ปริมาณงาน 5,100 ตร.ม. 25/03/2563 25/03/2563 นย./e/5/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
11 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ระหว่าง กม.127+400 - กม.128+400 ปริมาณงาน 52 ต้น 02/03/2563 02/03/2563 นย./e/1/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
12 Hot mix 50 ตัน เพื่อใช้ในการปะซ่อมผิวทางที่ชำรุด เสียหายในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก - ปากพลี ระหว่างกม.134+500 - กม.138+900 30/01/2563 27/01/2563 414/60/63/61 แขวงทางหลวงนครนายก
13 Hot mix จำนวน 60 ตันเพื่อใช้ในการปะซ่อมผิวทางที่ชำรุดในทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บางอ้อ - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหว่างกม.5+881-กม.18+800 และในทางหลวงหมายเลข 305 ตอนองครักษ์-นครนายก ระหว่าง กม.44+078-กม.74+811 (เป็นช่วงๆ) 16/01/2563 23/12/2562 414/60/63/46 แขวงทางหลวงนครนายก
14 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.72+665 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน444,925.30 ตร.ม 15/01/2563 23/12/2562 414/-/63/49 แขวงทางหลวงนครนายก
15 จ้างเหมางานสีตีเส้นสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีกม.137+993-กม.139+612 กม138+375-กม.138+562 ปริมาณงาน 956 ตร.ม. 26/11/2562 22/11/2562 414/-/63/28 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ