วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ระหว่าง กม.115+960 - กม.131+814 เป็นช่วงๆ, ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก - จิกสูง ระหว่าง กม.131+814 - กม.141+250 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 2 แห่ง ปริมาณงาน 12,120 M. 07/02/2567 นย./e/1/2567 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 แขวงทางหลวงนครนายก
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.12+500 - กม.14+000 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 EACH. 14/03/2566 นย./e/17/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
3 ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล กม.๕+๐๕๐ - กม.๖+๕๕๐ ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ปริมาณงาน ๑ EACH. 05/01/2566 นย./e/16/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ที่ กม.130+995 แยกทหารไทย, กม.131+509 แยกโรงพยาบาลนครนายก, กม.131+814 แยกศิลาทอง ปริมาณงาน 3 EACH. 21/12/2565 นย./e/15/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๖๙ ตอน วัดอำภาศิริวงศ์ - คลอง ๑๖ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.๑๒+๒๐๐ - กม.๑๓+๓๐๕ ระยะทาง ๑.๑๐๕ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ EACH. 10/11/2565 นย./e/13/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3369 ตอน วัดอำภาศิริวงศ์ - คลอง 16 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+700 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 16,500 SQ.M. 10/11/2565 นย./e/11/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ระหว่าง กม.41+900 - กม.43+842 RT. เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 21,340 SQ.M. 09/11/2565 นย./e/9/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน เขาเพิ่ม - บ้านนา ระหว่าง กม.26+219 - กม.27+200 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 20,030 SQ.M. 10/11/2565 นย./e/12/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ตอน 1 ระหว่าง กม.51+750 - กม.53+400 RT. เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 18,320 SQ.M. 09/11/2565 นย./e/10/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ตอน 2 ระหว่าง กม.20+545 - กม.33+000 ปริมาณงาน 327 EACH. 03/11/2565 นย./e/14/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก - จิกสูง ที่ กม.143+100 สี่แยกบ้านโคกกระโดน ปริมาณงาน 1 EACH. 04/11/2565 นย./e/8/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ที่ กม.130+995 แยกทหารไทย, กม.131+509 แยกโรงพยาบาลนครนายก, กม.131+814 แยกศิลาทอง ปริมาณงาน 3 EACH. 04/11/2565 นย./e/7/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ตอน 3 ระหว่าง กม.33+000 - กม.38+000 ปริมาณงาน 123 EACH. 02/11/2565 นย./e/4/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ตอน 1 ระหว่าง กม.16+550 - กม.18+830 ปริมาณงาน 70 EACH. 02/11/2565 นย./e/6/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500,กม.6+500 - กม.8+500,กม.10+000 - กม.12+000 ปริมาณงาน 162 EACH. 02/11/2565 นย./e/5/2566 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 109 รายการ