วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงนครนายก บริเวณแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่ กม.๕๔ + ๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/05/2563 นย./คล/1/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
2 63047166228 09/04/2563 414/35/63/100 แขวงทางหลวงนครนายก
3 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงนครนายก บริเวณแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่ กม.๕๔ + ๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/04/2563 นย./e/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
4 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน คลอง ๑๔ - องครักษ์ ระหว่าง กม.๔๐+๖๓๐ - กม.๔๑+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑,๑๒๐ ม. 11/04/2563 นย./e/10/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
5 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีระหว่างกม.141+500-กม.142+100 ,ทล305ตอนองครักษ์-นครนายกที่กม.53+000 ,ทล305ตอนวัดนาบุญ-คลอง14ที่กม.28+200 ,ทล3261ตอนคลอง10-หนองเสือระหว่างกม.9+588-กม.9+988 ปริมาณงาน 587 ตร.ม. 31/03/2563 414/-/63/89 แขวงทางหลวงนครนายก
6 งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทล.๓๐๕ ตอน วัดนาบุญ-คลอง ๑๔ กม.๑๕+๑๔๕-กม.๓๔+๒๐๐,ทล.๓๐๕ ตอน คลอง ๑๔-องครักษ์ กม.๓๔+๒๐๐-กม.๔๔+๐๗๘ และ ทล.๓๐๕ ตอน องครักษ์-นครนายก กม.๔๔+๐๗๘-กม.๗๔+๘๑๑ ปริมาณงาน ๒๔๑.๕๐ ตร.ม. 02/04/2563 สัญญา นย.8/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
7 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง – นครนายก ระหว่าง กม.129+500 – กม.131+800 และทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก – ปากพลี ระหว่าง กม.131+800 – กม.134+600 ปริมาณงาน 160 ต้น 02/04/2563 สัญญา นย.7/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
8 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.13+950 – กม.15+595 ปริมาณงาน 46 ต้น 31/03/2563 สัญญา นย.9/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
9 จ้างงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 305ตอนองครักษ์-นครนายกระหว่างกม.44+078-กม.72+665(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน444,925.30ตร.ม.และตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 3076ตอนนครนายก-บางหอยระหว่างกม.0+000-กม.22+041ปริมาณงาน169,159ตร.ม. 20/03/2563 414/-/63/84 แขวงทางหลวงนครนายก
10 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.66+700 - กม.71+500,ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+250,ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก - บางหอย ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+041, ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.1+000 - กม.17+126 ปริมาณงาน 3,998 อัน 26/03/2563 สัญญา นย.6/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
11 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา – คลอง 16 ที่กม.15+328 สามแยกคลองเจ็ด ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 สัญญา นย.3/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
12 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี – คลองระพีพัฒน์ ที่กม.13+527 สี่แยกหนองเสือ ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 สัญญา นย.2/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
13 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง ที่กม.7+498 สี่แยกประชาเกษม ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 สัญญา นย.4/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
14 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31100 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง 16 ระหว่าง กม.12+348-กม.16+551,ทล.3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000-กม.1+869 ปริมาณงาน 5,100 ตร.ม. 25/03/2563 สัญญา นย.5/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
15 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ระหว่าง กม.127+400 - กม.128+400 ปริมาณงาน 52 ต้น 02/03/2563 นย.1/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ