วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 Hot mix จำนวน 60 ตันเพื่อใช้ในการปะซ่อมผิวทางที่ชำรุดในทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บางอ้อ - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหว่างกม.5+881-กม.18+800 และในทางหลวงหมายเลข 305 ตอนองครักษ์-นครนายก ระหว่าง กม.44+078-กม.74+811 (เป็นช่วงๆ) 16/01/2563 23/12/2562 414/60/63/46 แขวงทางหลวงนครนายก
2 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.72+665 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน444,925.30 ตร.ม 15/01/2563 23/12/2562 414/-/63/49 แขวงทางหลวงนครนายก
3 จ้างเหมางานสีตีเส้นสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีกม.137+993-กม.139+612 กม138+375-กม.138+562 ปริมาณงาน 956 ตร.ม. 26/11/2562 22/11/2562 414/-/63/28 แขวงทางหลวงนครนายก
4 วัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 414/40/63/24 แขวงทางหลวงนครนายก
5 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง ร่อง กลาง และไหล่ทาง สองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง-นครนายก ระหว่าง กม.106+348 - กม.127+931 26/11/2562 25/11/2562 414/-/63/29 แขวงทางหลวงนครนายก
6 ซื้ออะไหล่ยานพหนะ จำนวน 5 รายการ 03/07/2562 03/07/2562 414/งท/30/62/76 แขวงทางหลวงนครนายก
7 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงควมปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง 16 ที่กม.17+900 หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2562 29/04/2562 นย./e/18/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
8 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงนครนายก ทล.3222,3076,3428,3288,3239,3050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,193 ต้น) 20/03/2562 20/03/2562 นย./e/17/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
9 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก-บางหอย ระหว่าง กม.0+000-กม.22+041 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,193 ต้น) 28/02/2562 28/02/2562 นย./e/16/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
10 จ้างเหมาติดตั้งไฟเตือนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ชนิด 2 หัว บนเสาสูง (Mast Arm) ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ -คลอง14 ที่บริเวณกม.27+900 จำนวน 2 ชุด ,ที่กม.30+275 จำนวน 2 ชุด และที่กม.32+989 จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียด 18/02/2562 18/02/2562 414/-/62/80 แขวงทางหลวงนครนายก
11 งานจ้างเหมาโครงข่ายบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค โดยทำการยกปรับระดับถนนคอนกรีตด้วยสามโพลียูรีเทน ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+168.955 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/01/2562 30/01/2562 นย./e/15/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
12 จ้างเหมางานสีตีเส้นสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีกม.136+500-142+000สาย305ตอนวัดนาบุญ-คลอง14ระหว่างกม.26+363กม.28+969สาย3312ตอนลำลูกกา-คลอง16ระหว่างกม.13+302.36.กม.15+722.31.กม.0+200สาย3051ตอนบางอ้อ-สำนักงานปรมาณูฯที่กม13+567-กม.14+000กม.15+555-กม.16+022 15/01/2562 05/01/2562 414/-/62/63 แขวงทางหลวงนครนายก
13 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3052 ตอน ป่าส้าน - เขาชะโงก ระหว่างกม.7+168 - 7+300 LT. ปริมาณงาน 132 เมตร 20/12/2561 20/12/2561 414/-/62/46 แขวงทางหลวงนครนายก
14 จ้างเหมาทำการถางป่า (ขนาดกลาง) ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+000 17/12/2561 17/12/2561 414/-/62/43 แขวงทางหลวงนครนายก
15 จ้างเหมาติดตั้งไฟเตือนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell)ชนิด2หัวบนเสาสูง(Mast Arm) ในทล.3049 ตอน นครนายก-น้ำตกนางรองที่กม.0+900และที่กม.13+250 ,ในทล.305 ตอน องครักษ์-นครนายก ที่กม.74+100 12/12/2561 12/12/2561 414/-/62/38 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ