วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ปั๊มน้ำชนิดใต้ดินขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 03/05/2564 414/-/64/100 แขวงทางหลวงนครนายก
2 ปั๊มน้ำชนิดใต้ดินขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 03/05/2564 414/-/64/100 แขวงทางหลวงนครนายก
3 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 650 SQ.M. 22/04/2564 นย./e/22/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
4 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. 22/04/2564 นย./e/21/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
5 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 11 รายการ 15/02/2564 414/45/64/62 แขวงทางหลวงนครนายก
6 วัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ 15/02/2564 414/45/64/62 แขวงทางหลวงนครนายก
7 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0203 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.56+600 - กม.58+350 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1,512 M. 07/01/2564 นย./e/20/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
8 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.35+440 - กม.36+240 และ กม.38+730 - กม.39+830 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1,516 M. 03/12/2563 นย./e/19/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
9 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+650 - กม.40+000 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 72 EACH. 03/12/2563 นย./e/18/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
10 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3051 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านนา - บางอ้อ ระหว่าง กม.1+800 - กม.4+950 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 56 EACH. 03/12/2563 นย./e/17/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
11 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0203 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.49+700 - กม.50+560 และ กม.55+450 - กม.56+180 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 34 EACH. 03/12/2563 นย./e/16/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
12 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.6+300 - กม.8+100 LT. ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 49 EACH. 03/12/2563 นย./e/15/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
13 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.17+ 607 ปริมาณงาน 13,240 SQ.M. 25/11/2563 นย./e/14/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
14 งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ที่ กม.11+350 RT. ปริมาณงาน 4,140 SQ.M. 25/11/2563 นย./e/13/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
15 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0502 ตอน นครนายก - ปากพลี ที่ กม.133+003 สี่แยกวัดอุดม ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1 L.S. 23/11/2563 นย./e/11/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 66 รายการ