วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง ที่กม.7+498 สี่แยกประชาเกษม ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 สัญญา นย.4/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
47 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31100 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง 16 ระหว่าง กม.12+348-กม.16+551,ทล.3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000-กม.1+869 ปริมาณงาน 5,100 ตร.ม. 25/03/2563 สัญญา นย.5/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
48 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ระหว่าง กม.127+400 - กม.128+400 ปริมาณงาน 52 ต้น 02/03/2563 นย.1/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
49 Hot mix 50 ตัน เพื่อใช้ในการปะซ่อมผิวทางที่ชำรุด เสียหายในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก - ปากพลี ระหว่างกม.134+500 - กม.138+900 27/01/2563 414/60/63/61 แขวงทางหลวงนครนายก
50 Hot mix จำนวน 60 ตันเพื่อใช้ในการปะซ่อมผิวทางที่ชำรุดในทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บางอ้อ - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหว่างกม.5+881-กม.18+800 และในทางหลวงหมายเลข 305 ตอนองครักษ์-นครนายก ระหว่าง กม.44+078-กม.74+811 (เป็นช่วงๆ) 23/12/2562 414/60/63/46 แขวงทางหลวงนครนายก
51 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.44+078 - กม.72+665 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน444,925.30 ตร.ม 23/12/2562 414/-/63/49 แขวงทางหลวงนครนายก
52 จ้างเหมางานสีตีเส้นสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีกม.137+993-กม.139+612 กม138+375-กม.138+562 ปริมาณงาน 956 ตร.ม. 22/11/2562 414/-/63/28 แขวงทางหลวงนครนายก
53 วัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 19/11/2562 414/40/63/24 แขวงทางหลวงนครนายก
54 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง ร่อง กลาง และไหล่ทาง สองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง-นครนายก ระหว่าง กม.106+348 - กม.127+931 25/11/2562 414/-/63/29 แขวงทางหลวงนครนายก
55 ซื้ออะไหล่ยานพหนะ จำนวน 5 รายการ 03/07/2562 414/งท/30/62/76 แขวงทางหลวงนครนายก
56 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงควมปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง 16 ที่กม.17+900 หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2562 นย./e/18/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
57 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงนครนายก ทล.3222,3076,3428,3288,3239,3050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,193 ต้น) 20/03/2562 นย./e/17/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
58 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก-บางหอย ระหว่าง กม.0+000-กม.22+041 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,193 ต้น) 28/02/2562 นย./e/16/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
59 จ้างเหมาติดตั้งไฟเตือนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ชนิด 2 หัว บนเสาสูง (Mast Arm) ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ -คลอง14 ที่บริเวณกม.27+900 จำนวน 2 ชุด ,ที่กม.30+275 จำนวน 2 ชุด และที่กม.32+989 จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียด 18/02/2562 414/-/62/80 แขวงทางหลวงนครนายก
60 งานจ้างเหมาโครงข่ายบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค โดยทำการยกปรับระดับถนนคอนกรีตด้วยสามโพลียูรีเทน ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+168.955 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/01/2562 นย./e/15/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 46 ถึง 60 จาก 66 รายการ