วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงควมปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง 16 ที่กม.17+900 หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2562 22/04/2562 นย./e/18/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
2 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงนครนายก ทล.3222,3076,3428,3288,3239,3050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,193 ต้น) 13/03/2562 13/03/2562 นย./e/17/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
3 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก-บางหอย ระหว่าง กม.0+000-กม.22+041 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,193 ต้น) 22/02/2562 22/02/2562 นย./e/16/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
4 งานจ้างเหมาโครงข่ายบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค โดยทำการยกปรับระดับถนนคอนกรีตด้วยสามโพลียูรีเทน ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+168.955 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2562 24/01/2562 นย./e/15/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
5 งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ระหว่าง แกม.12+348 - กม.39+206 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2561 04/12/2561 นย./e/13/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ