วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 12/07/2567 414/60/67/124 แขวงทางหลวงนครนายก
2 น้ำมันดีเซบ 1,058 ลิตร 10/07/2567 414/35/67/123 แขวงทางหลวงนครนายก
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 26/06/2567 414/งท/30/67/47 แขวงทางหลวงนครนายก
4 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,220 ลิตร 26/06/2567 414/35/67/115 แขวงทางหลวงนครนายก
5 Hot mix จำนวน 30 ตัน 08/07/2567 414/60/67/122 แขวงทางหลวงนครนายก
6 น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 05/07/2567 414/35/67/121 แขวงทางหลวงนครนายก
7 วัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ 04/07/2567 414/40/67/119 แขวงทางหลวงนครนายก
8 น้ำมันดีเซล จำนวน 906 ลิตร 20/06/2567 414/35/67/112 แขวงทางหลวงนครนายก
9 กระดาษ A4 จำนวน 400 รีม 01/07/2567 414/40/67/118 แขวงทางหลวงนครนายก
10 Hot mix จำนวน 30 ตัน 01/07/2567 414/60/67/117 แขวงทางหลวงนครนายก
11 Hot mix จำนวน 30 ตัน 01/07/2567 414/60/67/116 แขวงทางหลวงนครนายก
12 วัสดุอื่นๆจำนวน 5 รายการ 21/06/2567 414/85/67/113 แขวงทางหลวงนครนายก
13 วัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ 21/06/2567 414/60/67/114 แขวงทางหลวงนครนายก
14 Cold mix จำนวน 2,000 ถุง 19/06/2567 414/60/67/111 แขวงทางหลวงนครนายก
15 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 19/06/2567 414/35/67/110 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,104 รายการ