วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมแกนลูกสูบเท้าช้างข้างขวา จำนวน 1 รายการ 09/01/2567 414/งท/-/67/19 แขวงทางหลวงนครนายก
2 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2567 414/งท/01/67/18 แขวงทางหลวงนครนายก
3 จ้างซ่อมหัวฉีด จำนวน 1 งาน 19/02/2567 414/งท/-/67/26 แขวงทางหลวงนครนายก
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 14/02/2567 414/งท/30/67/25 แขวงทางหลวงนครนายก
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 12/02/2567 414/งท/30/67/24 แขวงทางหลวงนครนายก
6 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ ชนิด 1 หัว (SOLAR CELL) ปริมาณงาน 17 แห่ง 28/02/2567 414/-/67/70 แขวงทางหลวงนครนายก
7 วัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ 23/02/2567 414/60/67/69 แขวงทางหลวงนครนายก
8 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 23/02/2567 414/70/67/68 แขวงทางหลวงนครนายก
9 วัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 15/02/2567 414/60/67/64 แขวงทางหลวงนครนายก
10 งานจ้างเหมาทาสีสะพานคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ที่กม.114+215, กม.115+115, กม.117+475, กม.131+582 ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก - จิกสูง ที่กม.132+132,กม.138+987 รวมปริมาณงาน 3,069.45 ตร.ม. จำนวนหนึ่งงาน 20/02/2567 414/-/67/67 แขวงทางหลวงนครนายก
11 งานจ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่กม.53+900 RT. ปริมาณงาน 595 SQ.M. จำนวนหนึ่งงาน 19/02/2567 414/-/67/65 แขวงทางหลวงนครนายก
12 จ้างงานจ้างเหมาทาสีโครง Truss ป้าย Overhead และป้าย Overhangด้วยวัสดุเคลือบ Gulvanized ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายกที่กม.44+260 RT. ปริมาณงาน 62.267 ตร.ม.(รวมปริมาณงานหนึ่งงาน) 12/02/2567 414/-/67/63 แขวงทางหลวงนครนายก
13 วัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ 15/02/2567 414/60/67/64 แขวงทางหลวงนครนายก
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ 07/02/2567 414/งท/30/67/22 แขวงทางหลวงนครนายก
15 งานจ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ฒก 7043 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่กม.52+500 ปริมาณงานหนึ่งงาน 07/02/2567 414/-/67/61 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,014 รายการ