วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 414/60/63/96 แขวงทางหลวงนครนายก
2 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 7 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 414/45/63/94 แขวงทางหลวงนครนายก
3 ยาฆ่าหญ้าจำนวน 24 แกลลอน 03/04/2563 03/04/2563 414/70/63/93 แขวงทางหลวงนครนายก
4 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 17 รายการ 01/04/2563 30/03/2563 414/45/63/88 แขวงทางหลวงนครนายก
5 Hot mix จำนวน 90 ตัน 01/04/2563 31/03/2563 414/60/63/91 แขวงทางหลวงนครนายก
6 Hot mix จำนวน 130 ตัน 01/04/2563 31/03/2563 414/60/63/92 แขวงทางหลวงนครนายก
7 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีระหว่างกม.141+500-กม.142+100 ,ทล305ตอนองครักษ์-นครนายกที่กม.53+000 ,ทล305ตอนวัดนาบุญ-คลอง14ที่กม.28+200 ,ทล3261ตอนคลอง10-หนองเสือระหว่างกม.9+588-กม.9+988 ปริมาณงาน 587 ตร.ม. 31/03/2563 31/03/2563 414/-/63/89 แขวงทางหลวงนครนายก
8 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,080 ลิตร 30/03/2563 27/03/2563 414/35/63/87 แขวงทางหลวงนครนายก
9 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 25/03/2563 24/03/2563 414/85/63/86 แขวงทางหลวงนครนายก
10 จ้างงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 305ตอนองครักษ์-นครนายกระหว่างกม.44+078-กม.72+665(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน444,925.30ตร.ม.และตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 3076ตอนนครนายก-บางหอยระหว่างกม.0+000-กม.22+041ปริมาณงาน169,159ตร.ม. 23/03/2563 20/03/2563 414/-/63/84 แขวงทางหลวงนครนายก
11 จ้างงานจ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 305 ที่ กม.25+250 (แยกองค์การเภสัช) โดยมีรายละเอียดดังนี้.- (1).จ้างซ่อมตัว Set Program จำนวน 3 ตัว (2).ตรวจสอบ Set ระบบและตั้งเวลา Program ตู้ใหม่ จำนวน 1 ตู้ 23/03/2563 20/03/2563 414/-/63/83 แขวงทางหลวงนครนายก
12 ยางแอสฟัลท์อิมัลชั่นชนิด AC 60/70 ขนาดจุ 200 กก. มอก.371-2530 จำนวน 10 ถัง 19/03/2563 18/03/2563 414/60/63/82 แขวงทางหลวงนครนายก
13 วัสดุก่อสร้างจำนวน 19 รายการ 17/03/2563 17/03/2563 414/60/63/81 แขวงทางหลวงนครนายก
14 วัสดุการเกษตรจำนวน 19 รายการ 17/03/2563 17/03/2563 414/70/63/80 แขวงทางหลวงนครนายก
15 วัสดุก่อสร้างจำนวน 17 รายการ 16/03/2563 10/03/2563 414/60/63/78 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 153 รายการ