วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กระดาษA4 100 รีม 03/05/2564 414/40/64/99/1 แขวงทางหลวงนครนายก
2 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 13/05/2564 414/35/64/106 แขวงทางหลวงนครนายก
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลืองชนิดหน้าเดียวในทล.3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ที่กม.0+000 -กม.1+869 , ทล.305 ตอน วัดนาบุญ-คลอง14 ที่กม.15+145-กม.34+200 และทล. 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง16ระหว่างกม.12+348 - กม.18+780 12/05/2564 414/-/64/105 แขวงทางหลวงนครนายก
4 Hot mix จำนวน 104 ตัน 11/05/2564 414/60/64/104 แขวงทางหลวงนครนายก
5 Hot mix จำนวน 100 ตัน 11/05/2564 414/60/64/103 แขวงทางหลวงนครนายก
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ 11/05/2564 414/งท/30/64/46 แขวงทางหลวงนครนายก
7 มอเตอร์ขนาด 5 แรง 3 เฟส 380 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง 03/05/2564 414/-/64/101 แขวงทางหลวงนครนายก
8 ปั๊มน้ำชนิดใต้ดินขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 03/05/2564 414/-/64/100 แขวงทางหลวงนครนายก
9 ปั๊มน้ำชนิดใต้ดินขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 03/05/2564 414/-/64/100 แขวงทางหลวงนครนายก
10 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ (เปลี่ยนชุดครัชแอร์,แว็กระบบ,เติมน้ำยาแอร์) จำนวน 1 งาน 29/04/2564 414/งท/-/64/45 แขวงทางหลวงนครนายก
11 จ้างซ่อมปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้า,ซ่อมหม้อลมเบรคหลังพร้อมแม่ปั๊มเบรคหลัง จำนวน 1 งาน 28/04/2564 414/งท/-/64/44 แขวงทางหลวงนครนายก
12 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ (เปลี่ยนชุดครัชแอร์,แว็กระบบ,เติมน้ำยาแอร์) จำนวน 1 งาน 28/04/2564 414/งท/-/64/43 แขวงทางหลวงนครนายก
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 26/04/2564 414/งท/30/64/42 แขวงทางหลวงนครนายก
14 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร 26/04/2564 414/35/64/98 แขวงทางหลวงนครนายก
15 วัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ 21/04/2564 414/60/64/96 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 394 รายการ