วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ 26/09/2566 414/40/66/162 แขวงทางหลวงนครนายก
2 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba - T-5018P fore-3018A จำนวน 6 กล่อง 26/09/2566 414/40/66/161 แขวงทางหลวงนครนายก
3 กระดาษA4 จำนวน 400 รีม 26/09/2566 414/40/66/160 แขวงทางหลวงนครนายก
4 วัสดุก่อสร้างจำนวน 28 รายการ 25/09/2566 414/60/66/159 แขวงทางหลวงนครนายก
5 วัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ 22/09/2566 414/60/66/157 แขวงทางหลวงนครนายก
6 วัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ 21/09/2566 414/60/66/155 แขวงทางหลวงนครนายก
7 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร 18/09/2566 414/35/66/153 แขวงทางหลวงนครนายก
8 กระดาษA4 จำนวน 160 รีม 18/09/2566 414/40/66/152 แขวงทางหลวงนครนายก
9 น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 15/09/2566 414/35/66/151 แขวงทางหลวงนครนายก
10 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 15 รายการ 14/09/2566 414/-45/66/150 แขวงทางหลวงนครนายก
11 จ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 1 ฒฬ 6156 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชน ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ -นครนายก ที่กม.63+350 ปริมาณงานหนึ่งงาน 11/09/2566 414/-/66/148 แขวงทางหลวงนครนายก
12 ยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิด CRS - 2 ขนาดจุ 200กก. มอก.371-2530 จำนวน 10 ถัง 12/09/2566 414/60/66/149 แขวงทางหลวงนครนายก
13 ยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิด CRS - 2 ขนาดจุ 200กก. มอก.371-2530 จำนวน 10 ถัง 08/09/2566 414/60/66/147 แขวงทางหลวงนครนายก
14 PPY สารเพิ่มมวลวัสดุคอนกรีตทั่วไป ขนาดจุ 15 ลิตร จำนวน 90 ถัง 08/09/2566 414/60/66/146 แขวงทางหลวงนครนายก
15 จ้างงานจ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน 71-3539 สระบุรี ส่วนพ่วงหมายเลขทะเบียน 71-3542 สระบุรี เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายในทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน เขาเพิ่ม - บ้านนาที่กม.37+200 รวมปริมาณงานหนึ่งงาน 06/09/2566 414/-/66/145 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 923 รายการ