วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานสีตีเส้นสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีกม.137+993-กม.139+612 กม138+375-กม.138+562 ปริมาณงาน 956 ตร.ม. 26/11/2562 22/11/2562 414/-/63/28 แขวงทางหลวงนครนายก
2 วัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 414/60/63/25 แขวงทางหลวงนครนายก
3 วัสดุก่อสร้างจำนวน 33 รายการ 18/11/2562 11/11/2562 414/60/63/18 แขวงทางหลวงนครนายก
4 ยาฆ่าหญ้า 24 แกลลอน 18/11/2562 11/11/2562 414/70/63/19 แขวงทางหลวงนครนายก
5 วัสดุก่อสร้างจำนวน 13 รายการ 15/11/2562 11/11/2562 414/60/62/20 แขวงทางหลวงนครนายก
6 จ้างซ่อมเปลี่ยน CPU ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจรสาย3049ที่กม.11+192(สามแยกน้ำตกสาริกา) จ้างซ่อมเปลี่ยน Terminal และตรวจสอบเช็คระบบตู้ใหม่สาย 352 ที่กม.0+050 (สามแยกต่อทางหลวงชนบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 11/11/2562 414/-/63/21 แขวงทางหลวงนครนายก
7 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 24 รายการ 14/11/2562 12/11/2562 414/45/63/22 แขวงทางหลวงนครนายก
8 วัสดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการ 14/11/2562 12/11/2562 414/60/63/23 แขวงทางหลวงนครนายก
9 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 12/11/2562 12/11/2562 414/งท/30/63/33 แขวงทางหลวงนครนายก
10 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 12/11/2562 12/11/2562 414/งท/30/63/30 แขวงทางหลวงนครนายก
11 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 12/11/2562 06/11/2562 414/งท/30/63/28 แขวงทางหลวงนครนายก
12 ซ่อมเหรกบังคับเลี้ยว 12/11/2562 06/11/2562 414/งท/-/63/27 แขวงทางหลวงนครนายก
13 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 12/11/2562 06/11/2562 414/งท/30/63/26 แขวงทางหลวงนครนายก
14 วัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 11/11/2562 06/11/2562 414/85/63/13 แขวงทางหลวงนครนายก
15 วัสดุก่อสร้างจำนวน 38 รายการ 11/11/2562 06/11/2562 414/60/63/14 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 113 รายการ