วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
376 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 29/01/2562 414/งท/30/62/42 แขวงทางหลวงนครนายก
377 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,280 ลิตร 28/01/2562 414/35/62/68 แขวงทางหลวงนครนายก
378 Hot mix เพื่อใช้ในการปะซ่อมผิวทางที่ชำรุด เสียหายในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก - ปากพลี ระหว่างกม.134+700 - กม.138+500 และทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขี่อนขุนด่านปราการชลช่วงระหว่าง กม.1+000 - กม.2+000 28/01/2562 414/60/62/67 แขวงทางหลวงนครนายก
379 งานจ้างเหมาโครงข่ายบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค โดยทำการยกปรับระดับถนนคอนกรีตด้วยสามโพลียูรีเทน ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+168.955 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/02/2562 นย./e/15/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
380 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 23/01/2562 414/งท/30/62/41 แขวงทางหลวงนครนายก
381 ซื้ออะไหล่ยานพานหนะ จำนวน 5 รายการ 23/01/2562 414/งท/30/62/40 แขวงทางหลวงนครนายก
382 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในทางหลวงหมายเลข3076 ตอนนครนายก -บางหอยระหว่างกม.0+000-กม.22+041 16/01/2562 414/-/62/64 แขวงทางหลวงนครนายก
383 จ้างเหมางานสีตีเส้นสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีกม.136+500-142+000สาย305ตอนวัดนาบุญ-คลอง14ระหว่างกม.26+363กม.28+969สาย3312ตอนลำลูกกา-คลอง16ระหว่างกม.13+302.36.กม.15+722.31.กม.0+200สาย3051ตอนบางอ้อ-สำนักงานปรมาณูฯที่กม13+567-กม.14+000กม.15+555-กม.16+022 15/01/2562 414/-/62/63 แขวงทางหลวงนครนายก
384 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 14/01/2562 414/70/62/61 แขวงทางหลวงนครนายก
385 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 19 รายการ 14/01/2562 414/45/62/62 แขวงทางหลวงนครนายก
386 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 08/01/2562 414/งท/40/62/38 แขวงทางหลวงนครนายก
387 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 08/01/2562 414/งท/35/62/37 แขวงทางหลวงนครนายก
388 จ้างซ่อมเพลาขับหลัง จำนวน 1 คัน 04/01/2562 414/งท/-/62/36 แขวงทางหลวงนครนายก
389 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 03/01/2562 414/งท/30/62/35 แขวงทางหลวงนครนายก
390 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,280 ลิตร 28/12/2561 414/35/62/52 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 376 ถึง 390 จาก 414 รายการ