วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
391 จ้างผลิตป้ายไวนิลเพื่อใช้ติดตั้งอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 25 รายการ 28/12/2561 414/-/62/53 แขวงทางหลวงนครนายก
392 ซื้ออะไหล่ยานพานหนะ จำนวน 6 รายการ 27/12/2561 414/งท/30/62/33 แขวงทางหลวงนครนายก
393 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 27/12/2561 414/งท/30/62/32 แขวงทางหลวงนครนายก
394 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 27/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก
395 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 27/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก
396 วัสดุอื่นๆจำนวน 7 รายการ 26/12/2561 414/85/62/51 แขวงทางหลวงนครนายก
397 วัสดุอื่นๆจำนวน 6 รายการ 26/12/2561 414/85/62/50 แขวงทางหลวงนครนายก
398 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 26/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก
399 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 26/12/2561 414/งท/30/62/29 แขวงทางหลวงนครนายก
400 วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 25/12/2561 414/60/62/49 แขวงทางหลวงนครนายก
401 กรวยยางสีส้มติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงขนาด 40 x 80 ซม. จำนวน 60 อัน 25/12/2561 414/60/62/48 แขวงทางหลวงนครนายก
402 จัดซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 16 รายการ 24/12/2561 414/85/62/47 แขวงทางหลวงนครนายก
403 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3052 ตอน ป่าส้าน - เขาชะโงก ระหว่างกม.7+168 - 7+300 LT. ปริมาณงาน 132 เมตร 20/12/2561 414/-/62/46 แขวงทางหลวงนครนายก
404 Cold mix พร้อมใช้งาน จำนวน 1,000 ถุง 19/12/2561 414/60/62/45 แขวงทางหลวงนครนายก
405 วัสดุก่อสร้างจำนวน 16 รายการ 18/12/2561 414/60/62/44 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 391 ถึง 405 จาก 414 รายการ