วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 08/02/2564 414/งท/30/64/33 แขวงทางหลวงนครนายก
62 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 11 รายการ 15/02/2564 414/45/64/62 แขวงทางหลวงนครนายก
63 วัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ 15/02/2564 414/40/64/61 แขวงทางหลวงนครนายก
64 น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Clean Support ขนาด 1200 cc จำนวน 50 ขวด 09/02/2564 414/60/64/59 แขวงทางหลวงนครนายก
65 ชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม)จำนวน 8 ชุด 08/02/2564 414/85/64/58 แขวงทางหลวงนครนายก
66 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย(การ์ดเรล) ในทางหลวง หมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่างกม.57+859 - กม.58+003 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ - W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I 08/02/2564 414/-/64/57 แขวงทางหลวงนครนายก
67 วัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ 05/02/2564 414/40/64/56 แขวงทางหลวงนครนายก
68 จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิกส์ จำนวน 1 งาน 05/02/2564 414/งท/-/64/32 แขวงทางหลวงนครนายก
69 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 05/02/2564 414/งท/30/64/30 แขวงทางหลวงนครนายก
70 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางสองข้างทางพร้อมขนทิ้ง ในทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ช่วงระหว่างกม.1+000 - กม.17+126 ปริมาณงาน 116,112 ตร.ม. และในทางหลวงหมายเลข 3288 ตอน ท่าแดง - วังม่วง ช่วงระหว่าง กม.0+000 04/02/2564 414/-/64/55 แขวงทางหลวงนครนายก
71 Hot mix จำนวน 130 ตัน 04/02/2564 414/60/64/54 แขวงทางหลวงนครนายก
72 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 02/02/2564 414/งท/30/64/29 แขวงทางหลวงนครนายก
73 ซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ 02/02/2564 414/งท/30/64/28 แขวงทางหลวงนครนายก
74 วัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ 03/02/2564 414/40/64/53 แขวงทางหลวงนครนายก
75 วัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ 01/02/2564 414/50/64/52 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 61 ถึง 75 จาก 414 รายการ