วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 02/02/2564 414/งท/-/64/27 แขวงทางหลวงนครนายก
77 น้ำมันดีเซลB7 จำนวน 318 ลิตร 29/01/2564 414/35/64/51 แขวงทางหลวงนครนายก
78 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน1,250 ลิตร 29/01/2564 414/35/64/50 แขวงทางหลวงนครนายก
79 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 29/01/2564 414/35/64/49 แขวงทางหลวงนครนายก
80 หมึกพิมพ์ Brother MFC7360 (TN-2280) จำนวน 3 กล่อง 27/01/2564 414/40/64/48 แขวงทางหลวงนครนายก
81 กระดาษ A4 จำนวน 80 รีม 27/01/2564 414/40/64/46 แขวงทางหลวงนครนายก
82 กระดาษ A4 จำนวน 80 รีม 27/01/2564 414/40/64/46 แขวงทางหลวงนครนายก
83 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba-T-5018 จำนวน 2 กล่อง 27/01/2564 414/40/64/47 แขวงทางหลวงนครนายก
84 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ 20/01/2564 414/45/64/42 แขวงทางหลวงนครนายก
85 วัสดุอื่นๆจำนวน 29 รายการ 18/01/2564 414/85/64/40 แขวงทางหลวงนครนายก
86 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 50 กิโลกรัม 06/01/2564 414/งท/35/64/24 แขวงทางหลวงนครนายก
87 Cold mix พร้อมใช้งาน จำนวน 1,000 ถุง 12/01/2564 414/60/64/38 แขวงทางหลวงนครนายก
88 น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 04/01/2564 414/35/64/37 แขวงทางหลวงนครนายก
89 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0203 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.56+600 - กม.58+350 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1,512 M. 19/01/2564 นย./e/20/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
90 วัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ 29/12/2563 414/60/64/36 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 76 ถึง 90 จาก 414 รายการ