วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างผลิตป้ายไวนิลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 28/12/2563 414/-/64/35 แขวงทางหลวงนครนายก
92 แปรงทองเหลืองพร้อมด้าม จำนวน 84 อัน 02/12/2563 414/60/64/26 แขวงทางหลวงนครนายก
93 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง,ร่องกลาง และไหล่ทางสองข้างทางพร้อมขนทื้งสาย33ตอนคลองยาง-นครนายกที่กม.106+348- กม.127+000สาย3076ตอนนครนายก-บางหอยที่กม.0+000-กม.22+041สาย 305 ตอน องครักษ์ - นครนายกกม.44+078 - กม.72+665(รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 3 แห่ง) 02/12/2563 414/-/64/25 แขวงทางหลวงนครนายก
94 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร 02/12/2563 414/35/64/24 แขวงทางหลวงนครนายก
95 Hot mix 40 ตัน 01/12/2563 414/60/64/23 แขวงทางหลวงนครนายก
96 วัสดุก่อสร้างจานวน 14 รายการ 26/11/2563 414/60/64/22 แขวงทางหลวงนครนายก
97 จ้างซ่อมไดร์ชาร์จ จำนวน 1 งาน 26/11/2563 414/งท/-/64/21 แขวงทางหลวงนครนายก
98 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.35+440 - กม.36+240 และ กม.38+730 - กม.39+830 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1,516 M. 22/12/2563 นย./e/19/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
99 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+650 - กม.40+000 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 72 EACH. 22/12/2563 นย./e/18/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
100 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3051 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านนา - บางอ้อ ระหว่าง กม.1+800 - กม.4+950 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 56 EACH. 22/12/2563 นย./e/17/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
101 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0203 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.49+700 - กม.50+560 และ กม.55+450 - กม.56+180 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 34 EACH. 22/12/2563 นย./e/16/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
102 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.6+300 - กม.8+100 LT. ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 49 EACH. 22/12/2563 นย./e/15/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
103 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ Dron พร้อมอุปกรณ์ 25/11/2563 414/20/64/21 แขวงทางหลวงนครนายก
104 จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ท จำนวน 1 งาน 23/11/2563 414/งท/-/64/20 แขวงทางหลวงนครนายก
105 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น 23/11/2563 414/งท/30/64/18 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 91 ถึง 105 จาก 414 รายการ