วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 23/11/2563 414/งท/30/64/17 แขวงทางหลวงนครนายก
107 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.17+ 607 ปริมาณงาน 13,240 SQ.M. 21/12/2563 นย./e/14/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
108 งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ที่ กม.11+350 RT. ปริมาณงาน 4,140 SQ.M. 21/12/2563 นย./e/13/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
109 Hot mix จำนวน 210 ตัน 11/11/2563 414/60/64/16 แขวงทางหลวงนครนายก
110 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 10/11/2563 414/งท/30/64/13 แขวงทางหลวงนครนายก
111 วัสดุก่อสร้างจำนวน 36 รายการ 10/11/2563 414/60/64/15 แขวงทางหลวงนครนายก
112 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0502 ตอน นครนายก - ปากพลี ที่ กม.133+003 สี่แยกวัดอุดม ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1 L.S. 04/12/2563 นย./e/11/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
113 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0501 ตอน คลองยาง - นครนายก ที่ กม.113+845 สามแยกแก่งคอย ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1 L.S. 04/12/2563 นย./e/10/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
114 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทล.305 ตอน วัดนาบุญ-คลอง 14 ระหว่าง กม.15+145-กม.34+200 เป็นช่วงๆ,ทล.305 ตอน คลอง 14-องครักษ์ ระหว่าง กม.34+200-กม.44+078 เป็นช่วงๆ,ทล.305 ตอน องครักษ์-นครนายก ระหว่าง กม.44+078-กม.74+811 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,000 EACH 08/12/2563 นย./e/9/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
115 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ 1 งาน 10/11/2563 414/งท/-/64/12 แขวงทางหลวงนครนายก
116 งานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน วัดนาบุญ – คลอง ๑๔ ตอน ๔ ที่ กม.๒๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ L.S. 03/12/2563 นย./e/8/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
117 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.33 ตอนควบคุม 0501 ตอน คลองยาง-นครนายก ระหว่าง กม.108+458-กม.108+938,กม.110+812-กม.111+305 และทล.3222 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาเพิ่ม-บ้านนา ระหว่าง กม.36+100-กม.36+765 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 72 EACH. 03/12/2563 นย./e/7/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
118 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทล.33 ตอน คลองยาง-นครนายก ระหว่าง กม.115+000-กม.127+000 เป็นช่วงๆ,ทล.3222 ตอน เขาเพิ่ม-บ้านนา ระหว่าง กม.26+219-กม.38+947 เป็นช่วงๆ,ทล.3288 ตอน ท่าแดง-วังม่วง ระหว่าง กม.0+000-กม.14+573 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 6,000 EACH. 08/12/2563 นย./e/12/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
119 วัสดุอื่นๆจำนวน 8 รายการ 09/11/2563 414/85/64/14 แขวงทางหลวงนครนายก
120 งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+250 - กม.20+320 ปริมาณงาน 672 SQ.M. 04/12/2563 นย./e/6/2564 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 106 ถึง 120 จาก 414 รายการ