วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงสีเหลือง 2 ด้าน และ เป้าสะท้อนแสงคางหมู ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.3+509 - กม.16+702 ปริมาณงานทั้งสิ้นหนึ่งงาน 01/05/2566 414/-/66/87 แขวงทางหลวงนครนายก
2 งานจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวง หมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่กม.45+700 จำนวน 2 ต้น และที่กม.46+500 จำนวน 2 ต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้. - งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบชนิด 1 หัว (SOLAR CELL) ปริมาณงานหนึ่งงาน 01/05/2566 414/-/66/81 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ