วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ระหว่าง กม.0+400 - กม.6+700 LT. เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 5,300 M. 21/05/2567 - แขวงทางหลวงนครนายก
2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ตอน 4 ระหว่าง กม.12+000 - กม.16+700 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 129 EACH. 03/04/2567 นย./e/11/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
3 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บางอ้อ-สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+400 - กม.11+000 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,562 M. 03/04/2567 นย./e/10/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงสีเหลือง 2 ด้าน และ เป้าสะท้อนแสงคางหมู ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.3+509 - กม.16+702 ปริมาณงานทั้งสิ้นหนึ่งงาน 01/05/2566 414/-/66/87 แขวงทางหลวงนครนายก
5 งานจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวง หมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่กม.45+700 จำนวน 2 ต้น และที่กม.46+500 จำนวน 2 ต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้. - งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบชนิด 1 หัว (SOLAR CELL) ปริมาณงานหนึ่งงาน 01/05/2566 414/-/66/81 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ