วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก กม.45+950 - กม.63+370 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 126 EACH. 13/06/2567 นย./e/31/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก กม.118+130 - กม.126+800 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 202 EACH. 13/06/2567 นย./e/30/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
3 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ระหว่าง กม.0+400 - กม.6+700 LT. เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 5,300 M. 04/06/2567 นย./e/29/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
4 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ระหว่าง กม.36+515 - กม.38+200 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 24,540 SQ.M. 23/04/2567 นย.33/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
5 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+000 - กม.21+120 ปริมาณงาน 12,320 SQ.M. 22/04/2567 นย.28/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
6 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บางอ้อ - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+525 - กม.18+800 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 213 EACH. 19/04/2567 นย.23/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
7 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ตอน 4 ระหว่าง กม.12+000 - กม.16+700 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 129 EACH. 18/04/2567 นย.21/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
8 งานจ้างเหมาทำงานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครนายก ผลผลิต 8 L.S. ปริมาณงาน 4,000 EACH. 18/04/2567 นย.22/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
9 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บางอ้อ-สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+400 - กม.11+000 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,562 M. 18/04/2567 นย.25/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
10 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ตอน 3 ที่ กม.67+378 สามแยกมัฆวาน ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 EACH. 05/04/2567 นย.16/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
11 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3288 ตอน ท่าแดง - วังม่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+800 - กม.3+000, กม.4+800 - กม.6+800 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 108 EACH. 05/04/2567 นย.20/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
12 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บ้านนา - บางอ้อ ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+400 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 10 EACH. 05/04/2567 นย.8/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
13 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3052 ตอน ป่าส้าน - เขาชะโงก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+500 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,650 SQ.M. 05/04/2567 นย.18/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
14 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3288 ตอน ท่าแดง - วังม่วง ตอน 1 ระหว่าง กม.10+500 - กม.14+000 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 555 M. 05/04/2567 นย.19/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
15 งานจ้างเหมาทำงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบความคุมการจราจรแบบปรับได้ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ที่ กม.114+965 สี่แยกบ้านนา ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1 EACH. 04/04/2567 นย.11/2567 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 115 รายการ