วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 รายการ 04/10/2562 04/10/2562 นย./งท./1/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 10 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 นย./งท./6/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2) 25/06/2562 25/06/2562 นย./งท./5/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงควมปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง 16 ที่กม.17+900 หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2562 29/04/2562 นย./e/18/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้า งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 22 รายการ (ครั้งที่ 2) 17/04/2562 17/04/2562 นย./งท./4/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
6 ขายทอดขายทอดตลาดเครื่องจักร งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 14/03/2562 14/03/2562 นย./งท./3/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
7 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงนครนายก ทล.3222,3076,3428,3288,3239,3050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,193 ต้น) 20/03/2562 20/03/2562 นย./e/17/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
8 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก-บางหอย ระหว่าง กม.0+000-กม.22+041 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,193 ต้น) 28/02/2562 02/02/2562 นย./e/16/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 23 รายการ 21/02/2562 21/02/2562 นย./งท./2/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
10 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องกลงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 รายการ 08/02/2562 11/02/2562 นย./งท./1/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
11 งานจ้างเหมาโครงข่ายบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค โดยทำการยกปรับระดับถนนคอนกรีตด้วยสามโพลียูรีเทน ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+168.955 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/01/2562 30/01/2562 นย./e/15/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
12 งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ระหว่าง แกม.12+348 - กม.39+206 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/12/2561 12/12/2561 นย./e/13/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ