วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ 21/09/2566 414/60/66/155 แขวงทางหลวงนครนายก
2 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร 18/09/2566 414/35/66/153 แขวงทางหลวงนครนายก
3 กระดาษA4 จำนวน 160 รีม 18/09/2566 414/40/66/152 แขวงทางหลวงนครนายก
4 น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 15/09/2566 414/35/66/151 แขวงทางหลวงนครนายก
5 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 15 รายการ 14/09/2566 414/-45/66/150 แขวงทางหลวงนครนายก
6 จ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 1 ฒฬ 6156 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชน ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ -นครนายก ที่กม.63+350 ปริมาณงานหนึ่งงาน 11/09/2566 414/-/66/148 แขวงทางหลวงนครนายก
7 ยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิด CRS - 2 ขนาดจุ 200กก. มอก.371-2530 จำนวน 10 ถัง 12/09/2566 414/60/66/149 แขวงทางหลวงนครนายก
8 ยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิด CRS - 2 ขนาดจุ 200กก. มอก.371-2530 จำนวน 10 ถัง 08/09/2566 414/60/66/147 แขวงทางหลวงนครนายก
9 PPY สารเพิ่มมวลวัสดุคอนกรีตทั่วไป ขนาดจุ 15 ลิตร จำนวน 90 ถัง 08/09/2566 414/60/66/146 แขวงทางหลวงนครนายก
10 จ้างงานจ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน 71-3539 สระบุรี ส่วนพ่วงหมายเลขทะเบียน 71-3542 สระบุรี เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายในทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน เขาเพิ่ม - บ้านนาที่กม.37+200 รวมปริมาณงานหนึ่งงาน 06/09/2566 414/-/66/145 แขวงทางหลวงนครนายก
11 Hot mix จำนวน 56 ตัน 04/09/2566 414/60/66/143 แขวงทางหลวงนครนายก
12 จ้างงานจ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน 62-1633 กรุงเทพฯ ส่วนพ่วงหมายเลขทะเบียน 79-0430 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ที่กม.12+800 รวมปริมาณงานหนึ่ง 05/09/2566 414/-/66/144 แขวงทางหลวงนครนายก
13 งาน จ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6กท 1783 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายในทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ที่กม.2+300 รวมปริมาณงานจำนวนหนึ่งงาน 04/09/2566 414/-/66/142 แขวงทางหลวงนครนายก
14 งานจ้างผลิตป้ายสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ถนนสายจงรักภักดี ขนาด 2.40 x 3.60 เมตร พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณทางหลวงหมายเลข 3428 ตอน เขาชะโงก - ท้ายทอง ที่กม.0+100 RT. จำนวน 1 ป้าย 04/09/2566 414/-/66/140 แขวงทางหลวงนครนายก
15 จ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ฒณ 6647 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของ กรมทางหลวงเสียหายในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ที่กม.34+400 ปริมาณงานหนึ่งงาน 04/09/2566 414/-/66/141 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 844 รายการ