วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 น้ำมันB10 จำนวน 9,000 ลิตร 05/08/2563 แขวงทางหลวงนครนายก
2 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 14 รายการ 03/08/2563 414/45/63/157 แขวงทางหลวงนครนายก
3 จ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน บต - 4093 นครนายก เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมฯ เสียหายในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ที่บริเวณ กม.40+470 30/07/2563 414/-/63/156 แขวงทางหลวงนครนายก
4 จ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ถร - 2240 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมฯ เสียหายในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ที่บริเวณ กม.27+880 โดยมีรายละเอียดดังนี้.- -เสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ -โคมโซเดียมพร้อมอุปกรณ์ 250 W. -สายไฟ NYY 2x2.5 mm2 -แผ่นสะท้อนแสงขนาด 0.15x0.15 ซม. (รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 1 แห่ง) 30/07/2563 414/-/63/155 แขวงทางหลวงนครนายก
5 เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว 25 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง 29/07/2563 414/60/63/154 แขวงทางหลวงนครนายก
6 Hot mix จำนวน 80 ตัน 24/07/2563 414/60/63/153 แขวงทางหลวงนครนายก
7 น้ำมันแก๊สโซฮอล95 จำนวน 1,250 ลิตร 24/07/2563 414/35/63/152 แขวงทางหลวงนครนายก
8 Hot mix 20 ตัน 23/07/2563 414/60/63/151 แขวงทางหลวงนครนายก
9 ยาฆ่าหญ้า จำนวน 12 แกลลอน 22/07/2563 414/70/63/149 แขวงทางหลวงนครนายก
10 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 20/07/2563 414/งท/30/63/142 แขวงทางหลวงนครนายก
11 ซื้ออะไล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 20/07/2563 414/งท/30/63/140 แขวงทางหลวงนครนายก
12 ซ่อมโซลินอยวาล์ว PTO จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 414/งท/-/63/139 แขวงทางหลวงนครนายก
13 วัสดุอื่นๆจำนวน 2 รายการ 15/07/2563 414/85/63/147 แขวงทางหลวงนครนายก
14 น้ำมันดีเซลจำนวน 9000 ลิตร 15/07/2563 414/35/63/148 แขวงทางหลวงนครนายก
15 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 13/07/2563 414/งท/30/63/137 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 230 รายการ