วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
346 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,280 ลิตร 28/01/2562 414/35/62/68 แขวงทางหลวงนครนายก
347 Hot mix เพื่อใช้ในการปะซ่อมผิวทางที่ชำรุด เสียหายในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก - ปากพลี ระหว่างกม.134+700 - กม.138+500 และทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขี่อนขุนด่านปราการชลช่วงระหว่าง กม.1+000 - กม.2+000 28/01/2562 414/60/62/67 แขวงทางหลวงนครนายก
348 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 23/01/2562 414/งท/30/62/41 แขวงทางหลวงนครนายก
349 ซื้ออะไหล่ยานพานหนะ จำนวน 5 รายการ 23/01/2562 414/งท/30/62/40 แขวงทางหลวงนครนายก
350 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในทางหลวงหมายเลข3076 ตอนนครนายก -บางหอยระหว่างกม.0+000-กม.22+041 16/01/2562 414/-/62/64 แขวงทางหลวงนครนายก
351 จ้างเหมางานสีตีเส้นสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีกม.136+500-142+000สาย305ตอนวัดนาบุญ-คลอง14ระหว่างกม.26+363กม.28+969สาย3312ตอนลำลูกกา-คลอง16ระหว่างกม.13+302.36.กม.15+722.31.กม.0+200สาย3051ตอนบางอ้อ-สำนักงานปรมาณูฯที่กม13+567-กม.14+000กม.15+555-กม.16+022 15/01/2562 414/-/62/63 แขวงทางหลวงนครนายก
352 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 14/01/2562 414/70/62/61 แขวงทางหลวงนครนายก
353 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 19 รายการ 14/01/2562 414/45/62/62 แขวงทางหลวงนครนายก
354 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 08/01/2562 414/งท/40/62/38 แขวงทางหลวงนครนายก
355 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 08/01/2562 414/งท/35/62/37 แขวงทางหลวงนครนายก
356 จ้างซ่อมเพลาขับหลัง จำนวน 1 คัน 04/01/2562 414/งท/-/62/36 แขวงทางหลวงนครนายก
357 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 03/01/2562 414/งท/30/62/35 แขวงทางหลวงนครนายก
358 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,280 ลิตร 28/12/2561 414/35/62/52 แขวงทางหลวงนครนายก
359 จ้างผลิตป้ายไวนิลเพื่อใช้ติดตั้งอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 25 รายการ 28/12/2561 414/-/62/53 แขวงทางหลวงนครนายก
360 ซื้ออะไหล่ยานพานหนะ จำนวน 6 รายการ 27/12/2561 414/งท/30/62/33 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 346 ถึง 360 จาก 382 รายการ