วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 27/12/2561 414/งท/30/62/32 แขวงทางหลวงนครนายก
362 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 27/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก
363 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 27/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก
364 วัสดุอื่นๆจำนวน 7 รายการ 26/12/2561 414/85/62/51 แขวงทางหลวงนครนายก
365 วัสดุอื่นๆจำนวน 6 รายการ 26/12/2561 414/85/62/50 แขวงทางหลวงนครนายก
366 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 26/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก
367 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 26/12/2561 414/งท/30/62/29 แขวงทางหลวงนครนายก
368 วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 25/12/2561 414/60/62/49 แขวงทางหลวงนครนายก
369 กรวยยางสีส้มติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงขนาด 40 x 80 ซม. จำนวน 60 อัน 25/12/2561 414/60/62/48 แขวงทางหลวงนครนายก
370 จัดซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 16 รายการ 24/12/2561 414/85/62/47 แขวงทางหลวงนครนายก
371 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3052 ตอน ป่าส้าน - เขาชะโงก ระหว่างกม.7+168 - 7+300 LT. ปริมาณงาน 132 เมตร 20/12/2561 414/-/62/46 แขวงทางหลวงนครนายก
372 Cold mix พร้อมใช้งาน จำนวน 1,000 ถุง 19/12/2561 414/60/62/45 แขวงทางหลวงนครนายก
373 วัสดุก่อสร้างจำนวน 16 รายการ 18/12/2561 414/60/62/44 แขวงทางหลวงนครนายก
374 จ้างเหมาทำการถางป่า (ขนาดกลาง) ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+000 17/12/2561 414/-/62/43 แขวงทางหลวงนครนายก
375 Hot mix เพื่อใช้ในการปะซ่อมผิวทางที่ชำรุด .นทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง10 - หนองเสือ ระหว่างกม.0+000 - กม.21+120 14/12/2561 414/60/62/42 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 361 ถึง 375 จาก 382 รายการ