วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 26/04/2564 414/งท/30/64/42 แขวงทางหลวงนครนายก
32 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร 26/04/2564 414/35/64/98 แขวงทางหลวงนครนายก
33 วัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ 21/04/2564 414/60/64/96 แขวงทางหลวงนครนายก
34 Hot mix จำนวน 24 ตัน 19/04/2564 414/60/64/94 แขวงทางหลวงนครนายก
35 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 09/04/2564 414/45/64/93 แขวงทางหลวงนครนายก
36 น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 09/04/2564 414/35/64/92 แขวงทางหลวงนครนายก
37 วัสดุก่อสร้างจำนวน 20 รายการ 07/04/2564 414/60/64/91 แขวงทางหลวงนครนายก
38 วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 05/04/2564 414/60/64/88 แขวงทางหลวงนครนายก
39 จ้างผลิตป้ายไวนิลเพื่อใช้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ปิดจุดกลับรถ และป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าแขวงทางหลวงนครนายก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 07/04/2564 414/-/64/90 แขวงทางหลวงนครนายก
40 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายหลักกม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ระหว่างกม.12+348 - กม.39+206 (รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 432 ต้น) 31/03/2564 414/-/60/86 แขวงทางหลวงนครนายก
41 วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 30/03/2564 414/60/64/85 แขวงทางหลวงนครนายก
42 น้ำมันดีเซลB7 จำนวน 1,068 ลิตร 29/03/2564 414/35/64/83 แขวงทางหลวงนครนายก
43 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba T-5018P for e-3018A 29/03/2564 414/40/64/82 แขวงทางหลวงนครนายก
44 น้ำมันแก๊สโซฮอล95 จำนวน 1,250 ลิตร 26/03/2564 414/35/64/81 แขวงทางหลวงนครนายก
45 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 19/03/2564 414/35/64/76 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 31 ถึง 45 จาก 382 รายการ