วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลืองชนิดหน้าเดียวขนาด15x10 ซม.บริเวณCURBเกาะกลางในทล.305ที่กม44+078-กม72+900 ทล.3076ที่กม0+000-กม0+150 ทล.3542ที่กม0+000-กม0+150 ทล.305ที่กม34+200-กม44+074 19/03/2564 414/-/64/75 แขวงทางหลวงนครนายก
47 กระดาษA4 100 รีม 16/03/2564 414/40/64/73 แขวงทางหลวงนครนายก
48 น้ำมันดีเซล B7 15/03/2564 414/35/64/72 แขวงทางหลวงนครนายก
49 วัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 08/03/2564 414/60/64/70 แขวงทางหลวงนครนายก
50 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักนำทาง(หลักล้มลุก) สาย 305 ตอนองครักษ์-นครนายก กม.46+200 และกม.72+665 สาย 3312 ตอนลำลูกกา-คลอง16กม.19+940-กม20+045 ปริมาณงาน 1 งาน 03/03/2564 414/-/64/69 แขวงทางหลวงนครนายก
51 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 8 รายการ 24/02/2564 414/งท/30/64/38 แขวงทางหลวงนครนายก
52 น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร 25/02/2564 414/35/64/68 แขวงทางหลวงนครนายก
53 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร 25/02/2564 414/35/64/67 แขวงทางหลวงนครนายก
54 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศSaijo Denki ขนาด 24,000 บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-3600-52 จำนวน 1 เครื่อง 24/02/2564 414/-/64/66 แขวงทางหลวงนครนายก
55 จ้างเหมาติดตั้งกระจกประตูบานเลื่อนแบบอลูมิเนียมจำนวน 1 งาน 23/02/2564 414/-/64/65 แขวงทางหลวงนครนายก
56 วัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ 23/02/2564 414/40/64/64 แขวงทางหลวงนครนายก
57 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนฯ) 18/02/2564 414/งท/30/64/37 แขวงทางหลวงนครนายก
58 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) 09/02/2564 414/งท/-/64/35 แขวงทางหลวงนครนายก
59 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 09/02/2564 414/งท/30/64/34 แขวงทางหลวงนครนายก
60 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 08/02/2564 414/งท/30/64/33 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 46 ถึง 60 จาก 382 รายการ