วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 น้ำมันดีเซลB7 จำนวน 318 ลิตร 29/01/2564 414/35/64/51 แขวงทางหลวงนครนายก
77 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน1,250 ลิตร 29/01/2564 414/35/64/50 แขวงทางหลวงนครนายก
78 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 29/01/2564 414/35/64/49 แขวงทางหลวงนครนายก
79 หมึกพิมพ์ Brother MFC7360 (TN-2280) จำนวน 3 กล่อง 27/01/2564 414/40/64/48 แขวงทางหลวงนครนายก
80 กระดาษ A4 จำนวน 80 รีม 27/01/2564 414/40/64/46 แขวงทางหลวงนครนายก
81 กระดาษ A4 จำนวน 80 รีม 27/01/2564 414/40/64/46 แขวงทางหลวงนครนายก
82 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba-T-5018 จำนวน 2 กล่อง 27/01/2564 414/40/64/47 แขวงทางหลวงนครนายก
83 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ 20/01/2564 414/45/64/42 แขวงทางหลวงนครนายก
84 วัสดุอื่นๆจำนวน 29 รายการ 18/01/2564 414/85/64/40 แขวงทางหลวงนครนายก
85 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 50 กิโลกรัม 06/01/2564 414/งท/35/64/24 แขวงทางหลวงนครนายก
86 Cold mix พร้อมใช้งาน จำนวน 1,000 ถุง 12/01/2564 414/60/64/38 แขวงทางหลวงนครนายก
87 น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 04/01/2564 414/35/64/37 แขวงทางหลวงนครนายก
88 วัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ 29/12/2563 414/60/64/36 แขวงทางหลวงนครนายก
89 จ้างผลิตป้ายไวนิลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 28/12/2563 414/-/64/35 แขวงทางหลวงนครนายก
90 แปรงทองเหลืองพร้อมด้าม จำนวน 84 อัน 02/12/2563 414/60/64/26 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 76 ถึง 90 จาก 382 รายการ