วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง,ร่องกลาง และไหล่ทางสองข้างทางพร้อมขนทื้งสาย33ตอนคลองยาง-นครนายกที่กม.106+348- กม.127+000สาย3076ตอนนครนายก-บางหอยที่กม.0+000-กม.22+041สาย 305 ตอน องครักษ์ - นครนายกกม.44+078 - กม.72+665(รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 3 แห่ง) 02/12/2563 414/-/64/25 แขวงทางหลวงนครนายก
92 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร 02/12/2563 414/35/64/24 แขวงทางหลวงนครนายก
93 Hot mix 40 ตัน 01/12/2563 414/60/64/23 แขวงทางหลวงนครนายก
94 วัสดุก่อสร้างจานวน 14 รายการ 26/11/2563 414/60/64/22 แขวงทางหลวงนครนายก
95 จ้างซ่อมไดร์ชาร์จ จำนวน 1 งาน 26/11/2563 414/งท/-/64/21 แขวงทางหลวงนครนายก
96 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ Dron พร้อมอุปกรณ์ 25/11/2563 414/20/64/21 แขวงทางหลวงนครนายก
97 จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ท จำนวน 1 งาน 23/11/2563 414/งท/-/64/20 แขวงทางหลวงนครนายก
98 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น 23/11/2563 414/งท/30/64/18 แขวงทางหลวงนครนายก
99 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 23/11/2563 414/งท/30/64/17 แขวงทางหลวงนครนายก
100 Hot mix จำนวน 210 ตัน 11/11/2563 414/60/64/16 แขวงทางหลวงนครนายก
101 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 10/11/2563 414/งท/30/64/13 แขวงทางหลวงนครนายก
102 วัสดุก่อสร้างจำนวน 36 รายการ 10/11/2563 414/60/64/15 แขวงทางหลวงนครนายก
103 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ 1 งาน 10/11/2563 414/งท/-/64/12 แขวงทางหลวงนครนายก
104 วัสดุอื่นๆจำนวน 8 รายการ 09/11/2563 414/85/64/14 แขวงทางหลวงนครนายก
105 วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 09/11/2563 414/60/64/13 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 91 ถึง 105 จาก 382 รายการ