วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 วัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 09/11/2563 414/60/64/12 แขวงทางหลวงนครนายก
107 น้ำมันดีเซลB7 จำนวน 2,080 ลิตร 09/11/2563 414/35/64/11 แขวงทางหลวงนครนายก
108 Hot mix จำนวน 167 ตัน 09/11/2563 414/60/64/10 แขวงทางหลวงนครนายก
109 ซื้อ ACCUMULATOR จำนวน 1 ชิ้น 02/11/2563 414/งท/30/64/11 แขวงทางหลวงนครนายก
110 จ้างซ่อมระบบประจุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 02/11/2563 414/งท/-/64/10 แขวงทางหลวงนครนายก
111 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ 02/11/2563 414/งท/60/64/9 แขวงทางหลวงนครนายก
112 ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 13 รายการ 02/11/2563 414/งท/30/64/8 แขวงทางหลวงนครนายก
113 น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,280 ลิตร 04/11/2563 414/35/64/7 แขวงทางหลวงนครนายก
114 วัสดุก่อสร้างจำนวน 23 รายการ 03/11/2563 414/60/64/6 แขวงทางหลวงนครนายก
115 วัสดุการเกษตรจำนวน 2 รายการ 03/11/2563 414/70/64/5 แขวงทางหลวงนครนายก
116 วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 03/11/2563 414/60/64/4 แขวงทางหลวงนครนายก
117 Cold mix พร้อมใช้งาน จำนวน 1,000 ถุง 30/10/2563 414/60/64/3 แขวงทางหลวงนครนายก
118 น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 30/10/2563 414/35/64/2 แขวงทางหลวงนครนายก
119 จ้างซ่อมปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 29/10/2563 414/งท/-/64/7 แขวงทางหลวงนครนายก
120 จ้างซ่อมระบบเชื้อเพลง จำนวน 1 งาน 29/10/2563 414/งท/-/64/6 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 106 ถึง 120 จาก 382 รายการ