วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/04/2564 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/04/2564 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 650 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 17/03/2564 แขวงทางหลวงนครนายก โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครนายก จำนวน 1 แห่ง ปริมาณ 811 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/03/2564 แขวงทางหลวงนครนายก โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครนายก จำนวน 1 แห่ง ปริมาณ 811 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
5 17/03/2564 แขวงทางหลวงนครนายก โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครนายก จำนวน 1 แห่ง ปริมาณ 811 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/02/2564 แขวงทางหลวงนครนายก โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครนายก จำนวน 1 แห่ง ปริมาณ 811 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/02/2564 แขวงทางหลวงนครนายก โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier RFB) ค่าแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีตแขวงทางหลวงนครนายก จำนวน 3 แห่ง ปริมาณงาน 23,635 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/12/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0203 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.56+600 - กม.58+350 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1,512 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+650 - กม.40+000 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 72 EACH. เปลี่ยนแปลงแผน
10 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.35+440 - กม.36+240 และ กม.38+730 - กม.39+830 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1,516 M. เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 200 รายการ