วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/01/2567 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0501 ตอน คลองยาง-นครนายก ระหว่าง กม.115+960-กม.131+814 เป็นช่วงๆ, ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0502 ตอน นครนายก-จิกสูง ระหว่าง กม.131++814-กม.141+250 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 2 แห่ง ปริมาณงาน 12,120 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/01/2567 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0501 ตอน คลองยาง-นครนายก ระหว่าง กม.115+960-กม.131+814 เป็นช่วงๆ, ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0502 ตอน นครนายก-จิกสูง ระหว่าง กม.131++814-กม.141+250 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 2 แห่ง ปริมาณงาน 12,120 M. ยกเลิกแผน
3 26/01/2567 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0501 ตอน คลองยาง-นครนายก ระหว่าง กม.115+960-กม.131+814 เป็นช่วงๆ, ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0502 ตอน นครนายก-จิกสูง ระหว่าง กม.131+814-กม.141+250 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 2 แห่ง ปริมาณงาน 12,120 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 14/03/2566 แขวงทางหลวงนครนายก ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.12+500 - กม.14+000 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/01/2566 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางพร้อมขนทิ้ง ทล.33 ตอน คลองยาง-นครนายก ระหว่าง กม.106+348-กม.130+000 ทล.305 ตอน องครักษ์-นครนายก ระหว่าง กม.44+078-กม.72+665 ทล.3076 ตอน นครนายก-บางหอย ระหว่าง กม.0+000-กม.22+041 ปริมาณงาน 3,050,040.00 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
6 03/01/2566 แขวงทางหลวงนครนายก ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล กม.๕+๐๕๐ - กม.๖+๕๕๐ ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ปริมาณงาน ๑ EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/11/2565 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางพร้อมขนทิ้ง ทล.33 ตอน คลองยาง-นครนายก ระหว่าง กม.106+348-กม.130+000 ทล.305 ตอน องครักษ์-นครนายก ระหว่าง กม.44+078-กม.72+665 ทล.3076 ตอน นครนายก-บางหอย ระหว่าง กม.0+000-กม.22+041 ปริมาณงาน 3,050,040.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/11/2565 แขวงทางหลวงนครนายก ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๖๙ ตอน วัดอำภาศิริวงศ์ - คลอง ๑๖ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.๑๒+๒๐๐ - กม.๑๓+๓๐๕ ระยะทาง ๑.๑๐๕ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/10/2565 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน คลองยาง - นครนายก ที่ กม.๑๓๐+๙๙๕ แยกทหารไทย, กม.๑๓๑+๕๐๙ แยกโรงพยาบาลนครนายก, กม.๑๓๑+๘๑๔ แยกศิลาทอง ปริมาณงาน ๓ EACH. ยกเลิกแผน
10 27/10/2565 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน นครนายก - จิกสูง ที่ กม.๑๔๓+๑๐๐ สี่แยกบ้านโคกกระโดน ปริมาณงาน ๑ EACH. ยกเลิกแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 271 รายการ