วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/06/2567 แขวงทางหลวงนครนายก ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.10+000 - กม.11+500 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/05/2567 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก กม.118+130 - กม.126+800 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 202 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/05/2567 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก กม.45+950 - กม.63+370 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 126 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/05/2567 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ระหว่าง กม.0+400 - กม.6+700 LT. เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 5,300 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 04/04/2567 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครนายก ผลผลิต 8 L.S. ปริมาณงาน 4,000 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/03/2567 แขวงทางหลวงนครนายก ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่ กม.54+000 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/03/2567 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ระหว่าง กม.36+515 - กม.38+200 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 24,540 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/03/2567 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+000 - กม.21+120 ปริมาณงาน 12,320 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/03/2567 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บางอ้อ - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+525 - กม.18+800 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 213 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2567 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3288 ตอน ท่าแดง - วังม่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+800 - กม.3+000, กม.4+800 - กม.6+800 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 108 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 302 รายการ