วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/11/2562 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง ร่อง กลาง และไหล่ทาง สองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง-นครนายก ระหว่าง กม.106+348 - กม.127+931 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/11/2562 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมางานสีตีเส้นสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีกม.137+993-กม.139+612 กม138+375-กม.138+562 ปริมาณงาน 956 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/11/2562 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 ถัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/11/2562 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/11/2562 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/11/2562 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/11/2562 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/11/2562 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุไฟฟ้าจำนวน 24 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/11/2562 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมเปลี่ยน CPU ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจรสาย3049ที่กม.11+192(สามแยกน้ำตกสาริกา) จ้างซ่อมเปลี่ยน Terminal และตรวจสอบเช็คระบบตู้ใหม่สาย 352 ที่กม.0+050 (สามแยกต่อทางหลวงชนบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/11/2562 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 13 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 115 รายการ