วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครนายก
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63120035140
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0203 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.56+600 - กม.58+350 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1,512 M.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,992,200.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/12/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ