วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครนายก
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64020024251
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครนายก จำนวน 1 แห่ง ปริมาณ 811 ต้น
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,998,700.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/02/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ