วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครนายก
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64020024290
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier RFB) ค่าแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีตแขวงทางหลวงนครนายก จำนวน 3 แห่ง ปริมาณงาน 23,635 เมตร
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 105,300,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/02/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ