วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
181 27/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพานหนะ จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
182 27/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
183 27/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพานหนะ จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
184 26/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
185 26/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
186 26/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุอื่นๆจำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
187 26/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
188 25/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก กรวยยางสีส้มติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงขนาด 40 x 80 ซม. จำนวน 60 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
189 25/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
190 24/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก จัดซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 16 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 181 ถึง 190 จาก 202 รายการ