วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+650 - กม.40+000 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 72 EACH. เปลี่ยนแปลงแผน
12 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.35+440 - กม.36+240 และ กม.38+730 - กม.39+830 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1,516 M. เปลี่ยนแปลงแผน
13 18/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3051 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านนา - บางอ้อ ระหว่าง กม.1+800 - กม.4+950 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 56 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 18/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+650 - กม.40+000 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 72 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 18/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.35+440 - กม.36+240 และ กม.38+730 - กม.39+830 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1,516 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 18/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0203 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.49+700 - กม.50+560 และ กม.55+450 - กม.56+180 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 34 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 18/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.6+300 - กม.8+100 LT. ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 49 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 11/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทล.305 ตอน วัดนาบุญ-คลอง 14 ระหว่าง กม.15+145-กม.34+200 เป็นช่วงๆ,ทล.305 ตอน คลอง 14-องครักษ์ ระหว่าง กม.34+200-กม.44+078 เป็นช่วงๆ,ทล.305 ตอน องครักษ์-นครนายก ระหว่าง กม.44+078-กม.74+811 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,000 EACH เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 11/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทล.33 ตอน คลองยาง-นครนายก ระหว่าง กม.115+000-กม.127+000 เป็นช่วงๆ,ทล.3222 ตอน เขาเพิ่ม-บ้านนา ระหว่าง กม.26+219-กม.38+947 เป็นช่วงๆ,ทล.3288 ตอน ท่าแดง-วังม่วง ระหว่าง กม.0+000-กม.14+573 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 6,000 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 11/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0502 ตอน นครนายก - ปากพลี ที่ กม.133+003 สี่แยกวัดอุดม ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1 L.S. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 202 รายการ