วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 11/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0501 ตอน คลองยาง - นครนายก ที่ กม.113+845 สามแยกแก่งคอย ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1 L.S. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 11/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.33 ตอนควบคุม 0501 ตอน คลองยาง-นครนายก ระหว่าง กม.108+458-กม.108+938,กม.110+812-กม.111+305 และทล.3222 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาเพิ่ม-บ้านนา ระหว่าง กม.36+100-กม.36+765 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 72 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 09/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน วัดนาบุญ – คลอง ๑๔ ตอน ๔ ที่ กม.๒๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ L.S. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 09/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.17+ 607 ปริมาณงาน 13,240 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 06/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ตอน 1 ระหว่าง กม.12+348 - กม.39+206 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 44,799 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 03/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน วัดนาบุญ - คลอง ๑๔ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๒๖+๖๒๐ - กม.๒๙+๙๓๐ ปริมาณงาน ๒,๕๖๐ M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 03/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลอง 10 – หนองเสือ ตอน 1 ระหว่าง กม.17+000 – กม.17+080 ปริมาณงาน 667 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 03/11/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลอง 10 – หนองเสือ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+250 – กม.20+320 ปริมาณงาน 672 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 21/10/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ที่ กม.11+350 RT. ปริมาณงาน 4,140 SQ.M. เปลี่ยนแปลงแผน
30 21/10/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ที่ กม.11+350 RT. ปริมาณงาน 4,140 SQ.M. เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 21 ถึง 30 จาก 202 รายการ