วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 21/10/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+168.955 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
32 21/10/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3052 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าส้าน - เขาชะโงก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+500 ปริมาณงาน 29,040 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 09/10/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ที่ กม.11+350 RT. ปริมาณงาน 4,140 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 09/10/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบางอ้อ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0203 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่ กม.54+000 RT. ปริมาณงาน 1 L.S. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 27/08/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 27/08/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 27/08/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+168.955 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 27/08/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 27/08/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 08/04/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงนครนายก บริเวณแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่ กม.54 + 000 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 202 รายการ