วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 20/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างงานจ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 305 ที่ กม.25+250 (แยกองค์การเภสัช) โดยมีรายละเอียดดังนี้.- (1).จ้างซ่อมตัว Set Program จำนวน 3 ตัว (2).ตรวจสอบ Set ระบบและตั้งเวลา Program ตู้ใหม่ จำนวน 1 ตู้ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 20/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 305ตอนองครักษ์-นครนายกระหว่างกม.44+078-กม.72+665(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน444,925.30ตร.ม.และตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 3076ตอนนครนายก-บางหอยระหว่างกม.0+000-กม.22+041ปริมาณงาน169, เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 18/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ยางแอสฟัลท์อิมัลชั่นชนิด AC 60/70 ขนาดจุ 200 กก. มอก.371-2530 จำนวน 10 ถัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 17/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุการเกษตรจำนวน 19 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 17/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 19 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 10/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี-คลองระพีพัฒน์ ที่กม.13+527 สี่แยกหนองเสือ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 10/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ที่กม.15+328 สามแยกคลองเจ็ด ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 10/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ที่กม.15+328 สามแยกคลองเจ็ด ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 10/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก-น้ำตกนางรอง ที่กม.7+498 สี่แยกประชาเกษม ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 10/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31100 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง 16 ระหว่าง กม.12+348-กม.16+551,ทล.3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000-กม.1+869 ปริมาณงาน 5,100 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 202 รายการ