วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 10/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน31300งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทางทล.305 ระหว่างกม.66+700-กม.71+500,ทล.3049 ระหว่างกม.0+000-กม.18+250,ทล.3076 ระหว่างกม.0+000-กม.22+041,ทล.3239 ระหว่างกม.1+000-กม.17+126 ปริมาณงาน 3,998อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 10/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 10/03/2563 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 17 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 26/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะหล่ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 26/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพหานะ จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 25/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพานหะ จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 25/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนฯ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 25/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1 ลูก (งานเงินทุนฯ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 25/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 25/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อเกียร์ปั๊ม จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 202 รายการ