วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 21/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง-นครนายก ระว่าง กม.127+400 - กม.128+400 ปริมาณงาน 52 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 04/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 04/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 04/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 04/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 04/02/2563 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 27/01/2563 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 27/01/2563 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix 50 ตัน เพื่อใช้ในการปะซ่อมผิวทางที่ชำรุด เสียหายในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก - ปากพลี ระหว่างกม.134+500 - กม.138+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 27/01/2563 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,080 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 22/01/2563 แขวงทางหลวงนครนายก บาริเออร์ชนิดเติมน้ำสีส้มขนาด 80x80x150ซม.จำนวน 95 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 202 รายการ