วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครนายก ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ 12/03/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ 26/01/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครนายก ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ 21/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพานหะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/08/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/09/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/09/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครนายก ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 22 รายการ 17/08/2563 8,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครนายก ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 4) 17/08/2563 72,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 รายการ 04/10/2562 36,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 10 รายการ 26/09/2562 498,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครนายก ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2) 25/06/2562 756,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้า งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 22 รายการ (ครั้งที่ 2) 17/04/2562 5,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครนายก ขายทอดขายทอดตลาดเครื่องจักร งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 14/03/2562 176,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครนายก ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 23 รายการ 21/02/2562 35,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศขายทอดตลาดเครื่องกลงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 รายการ 11/02/2562 945,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ