f
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ลงวันที่ 22/07/2563

วันที่  21 กรกฎาคม 2563
       แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2563 โดยนายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางทางหลวงสมุทรปราการ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมอดิศักดิ์ภู่วราวุฒิพานิช แขวงทางหลวงสมุทรปราการ


'