f
จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 29/07/2563

เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2563 เวลา  9.00 น.
      แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข  34  ตอน  ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัวระหว่าง กม.30+100 - กม.32+100  โดยมี นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13  นายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสุกิจ ยินดีสุข วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  นายครรชิต วิลัยศิลป์ วิศวกรบริษัทที่ปรึกษา  นายศราวุธ เกียรติพาณิชย์ วิศวกรบริษัทที่ปรึกษา นายรัชมงคล  คำมุลตรี นายช่างโครงการ เป็นผู้บรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรวมถึงตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ


'