f
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตร
ลงวันที่ 29/07/2563

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 7:00 น.
นายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เข้าร่วมงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุธศักราช 2563 โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดเข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ


'