title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ลงวันที่ 18/06/2563

วันนี้ (16 มิ.ย.63) นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมาศึกษาดูงานติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) จังหวัดสมุทรสาคร


'