f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจรพร้อมติดตั้งหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.51+820 - กม.79+000 (บริเวณร่องกลาง ทางหลักด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/09/2563 413/จ/63/324 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3056 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านหว้า - ภาชี ระหว่าง กม.14+535-กม.15+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/08/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-26-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ที่ กม.19+735 (ด้านซ้ายทาง) และทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.22+800 - กม.24+000 (ทางขนาน หน้าศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด) จำนวน 2 แห่ง 18/08/2563 413/จ/63/310 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/08/2563 413/จ/63/304 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 งานจ้างเหมาทำงานสีตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.23+800 - กม.24+200 (ด้านซ้ายทาง), กม.24+200 - กม.24+600 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 126 ตร.ม. 03/08/2563 413/จ/63/300 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 30 ตัน 21/07/2563 413/60/63/295 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 32 29/06/2563 413/จ/63/282 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 26/06/2563 413/60/63/281 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 347 และทางหลวงหมายเลข 3263 22/06/2563 413/จ/63/279 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 25/05/2563 ประกาศผู้ชนะ 264 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา,ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ระหว่าง กม.15+830-กม.17+185 (เป็นแห่งๆ) ,กม.17+490-กม.18+290(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 28 ต้น 27/04/2563 ราคากลาง-งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างฯ ครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 30/04/2563 413/60/63/243 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 29/04/2563 413/60/63/237 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 จ้างเหมาทำงานทาสีโครงสร้างสะพาน ด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 16/04/2563 413/จ/63/221 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานในสะพาน ทางหลวงหมายเลข 347 (สะพานทุ่งมะขามหย่อง)ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-24-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 105 รายการ