f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 16/09/2563 413/35/63/25 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 จ้างเหมาเครื่องจักรทำการซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.22+840 - กม.23+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/09/2563 413/จ/63/4 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 96 ตัน 15/09/2563 413/60/63/3 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/09/2563 413/60/63/327 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 159 ตัน 11/09/2563 413/60/63/3 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 จ้างเหมาเครื่องจักรทำการซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน ระหว่าง กม.0+690 - กม.0+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/09/2563 413/จ/63/4 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/09/2563 413/60/63/326 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจรพร้อมติดตั้งหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.51+820 - กม.79+000 (บริเวณร่องกลาง ทางหลักด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/09/2563 413/จ/63/324 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 จ้างเหมาทำการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ตรวจเช็คระบบพัดลม พร้อมเติมน้ำยา จำนวน 35 เครื่อง 09/09/2563 413/จ/63/323 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 223 ตัน 08/09/2563 413/6063/6 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 จ้างเหมาเครื่องจักรทำการซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.20+000 - กม.35+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/09/2563 413/จ/63/5 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 จ้างเหมาทำการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ตรวจเช็คระบบพัดลม พร้อมเติมน้ำยา จำนวน 18 เครื่อง 03/09/2563 413/จ/63/27 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 31/08/2563 413/60/63/321 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 300 ตัน 31/08/2563 413/60/63/4 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 ซื้อยาง CSS-1 จุ 200 กก. จำนวน 2 ถัง และ ยาง CRS-2 จุ 200 กก. จำนวน 1 ถัง 27/08/2563 413/60/63/2 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 207 รายการ