f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+500 - กม.10+500 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 125,000 ตร.ม. 13/08/2563 413/จ/63/302 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/07/2563 - แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งานฉุกเฉิน) 09/06/2563 413/60/63/3 (งานฉุกเฉิน) แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งานฉุกเฉิน) 01/06/2563 ยกเลิกโครงการงานฉุกเฉิน 1 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 21/05/2563 ยกเลิกใบสั่งซื้อ 413/60/63/262 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/05/2563 413/60/63/233 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองระพีพัฒน์-ทางแยกต่างระดับวังน้อย ระหว่าง กม.25+700-กม.26+221 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทล.352 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 จ้างเหมาทำการปรับระดับด้วยแอสฟัลต์บริเวณคอสะพาน 11/11/2562 413/จ/63/30 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+550 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 208 ตัน 22/05/2562 - แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ