f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Rehabilitation of Asphalt Pavement) ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว – คลองห้า ตอน 1 ระหว่าง กม.9+000 – กม.13+350 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 44,902 SQ.M. 13/05/2564 สทล13/e/109/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 จ้างเหมาทำงานทางจักรยานและจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง ระหว่าง กม.7+500 – กม.12+500 ปริมาณงาน 12,830 SQ.M. 13/05/2564 สทล13/e/111/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+800 ปริมาณงาน 16,000 SQ.M. 13/05/2564 สทล13/e/108/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา ถึง บางเสด็จ (ระยะที่ 2) ระหว่าง กม. 31+200 - กม. 32+200 ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีปร 24/03/2564 สทล. 13/e/103/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ ถึง สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.22+000 ถึง กม.24+000 ทางหลักด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 19,620 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 25/01/2564 สทล. 13/e/84/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง บางวัว ระหว่าง กม. 14+900 ถึง กม. 17+870 , กม. 18+700 ถึง กม. 27+350 และ กม. 31+800 ถึง กม. 32+650 (ทางขนานด้ 16/02/2564 สทล. 13/e/100/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักที่ชำรุดหรือทรุดโทรม บูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 370 ตอน ทางเข้าท่าอาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา ถึง บางวัว ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 2+742 ปริมาณงาน 2.742 กม. ด้วยวิธี 25/02/2564 สทล. 13/e/98/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักที่ชำรุดหรือทรุดโทรม บูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3113 ตอน สำโรง ถึง สะพานภูมิพล ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 6+300 ปริมาณงาน 6.300 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25/02/2564 สทล. 13/e/99/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.60+141 ถึง กม.74+190 และ กม.74+526 ถึง กม.77+600 ด้านขวาทาง(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 17.12 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอ 04/02/2564 สทล. 13/e/97/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ ถึง คลองบางหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม. 42+180 ถึง กม. 50+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 5,425 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2564 สทล. 13/e/95/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+340 ถึง กม. 0+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2564 สทล. 13/e/94/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ตอน 2 บริเวณ กม.2+872 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองสอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2564 สทล. 13/e/93/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอน แคราย ถึง คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม.14+550 ถึง กม.16+650 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2564 สทล. 13/e/92/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านหว้า ถึง คลองห้า ระหว่าง กม.0+800 ถึง 4+700 (ด้านขวาทางป ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2564 สทล.13/e/91/64 แก้ไข สำนักงานทางหลวงที่ 13
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักที่ชำรุดหรือทรุดโทรม บูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง บางวัว ระหว่าง กม. 27+ 500 ถึง กม. 29+000 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.500 04/02/2564 สทล. 13/e/90/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 15 จาก 240 รายการ