f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
title
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน (สอบสัมภาษณ์)

สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง พนักงานโยธา , พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร , พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พนักงานบริการ ***กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ห้องประชุม ชั้น 1 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ***
title
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน

กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ 13 ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานโยธา , พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร , พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พนักงานบริการ ***กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ห้องประชุม ชั้น 1 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ***    
title
แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดและเบี่ยงการจราจร บนถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338) เพื่อทำการยกติดตั้งคานสะพานลอยคนเดินข้าม

      ตามที่ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้าง บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง 2566 จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน ) จ.นครปฐม ผู้รับจ้าง มีแผนเข้าดำเนินการยกติดตั้งคานสะพานลอยคนเดินข้าน 3 แห่ง บนถนนราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338)      ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในระหว่างดำเนินการยกติดตั้งคานสะพานคนเดินข้ามทั้ง 3 แห่ง จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.แห่งที่ 1 บริเวณ กม.25+783 (ปั้มน้ำมัน ปตท.สาย 7) ทำการปิดและเบี่ยงการจราจร ในวันที่ 23 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. 2.แห่งที่ 2 บริเวณ กม.24+256 (วงเวียนสาย 6) ทำการปิดและเบี่ยงการจราจร ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น 3.แห่งที่ 3 บริเวณ กม.22+488 (โกลบอลเอ้าส์ ศาลายา) ทำการปิดและเบี่ยงการจราจร ในวันที่ 25 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้