f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 2 ระหว่าง กม.10+700 - กม.28+030 ระยะทาง 17.33 กม. เนื่องจากติดขัดแนวสาธารณูปโภคหลายแห่ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบในช่วงฤดูฝนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ร่วมกับ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นายมงคล นวลเกลี้ยง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ นายเศรษฐา รังษีสุริยะชัย นายช่างโครงการฯ ตอน 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารแขวงทางหลวงกรุงเทพ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ศิริวังวิทยาคาร

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ศิริวังวิทยาคาร ถนนสุวินทวงศ์ (ขาเข้า) กม.41 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ พร้อมด้วย นายอ่ำ สุธารัตน์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ ฝ่ายวิศวกรรม และ นางสาวสุวิณา เภอบางเข็ม หัวหน้าหมวดทางหลวงร่มเกล้า
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานกลับรถ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.38 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานกลับรถ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ) บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ที่ กม. 34+000 ขาออก (พร้อมทางขนาน) ระหว่าง กม.34+000 - กม.38+200 ร่วมกับ นายชำนาญ หาป้อมชัย นายช่างโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ โครงการฯดังกล่าว เป็นทางหลวงสายหลักจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ภาคใต้ โดยมีระยะทางที่สั้นกว่าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 40 กิโลเมตร เนื่องจากเส้นทางสายนี้มีปริมาณการจราจรที่สูงมาก การเพิ่มสะพานกลับรถที่ กม.34 สอดคล้องกับปริมาณการจราจร เพิ่มความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทั้งนี้ ขอความร่วมผู้ใช้ทางขับขี่อย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุระหว่างก่อสร้างได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)