f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 17.30 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.34 (ขาออก) (พร้อมทางขนาน) ระหว่าง กม.34+000 - กม.38+200 พร้อมด้วย นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร โดยมี คณะกรรมการ นายช่างโครงการ ผู้รับจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการฯ บริเวณ กม.34 (ขาเข้า)
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความคืบหน้าการให้บริการประชาชนจัดทำสัญญารับค่าเวนคืนที่ดิน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความคืบหน้าการให้บริการประชาชนจัดทำสัญญารับค่าเวนคืนที่ดิน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ แขวงทางหลวงนนทบุรี กรมทางหลวง
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมหารือรูปแบบการวางแนวท่อประปาในงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต (ระยะที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมหารือรูปแบบการวางแนวท่อประปาในงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต (ระยะที่ 2) ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.5+500 - กม.10+700 และ ตอนที่ 2 ระหว่าง กม.10+700 - กม.28+030 พร้อมด้วย นายพรพรต สุริยนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 โดยมี นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ นายช่างโครงการ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารแขวงทางหลวงกรุงเทพ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ