f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 นายจรินทร์ กังใจ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ช่วง กม.3+500
title
ตรวจการรุกล้ำเขตทางในพื้นที่แขวงทางหลวงปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการรุกล้ำเขตทางในพื้นที่แขวงทางหลวงปทุมธานี บนทางหลวงหมายเลข 346 ที่ กม.6+654 (ขาเข้า) โดยมี นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงข้อกฎหมายกับประชาชน ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดตามกฏหมาย พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งรุกล้ำและกีดขวางแนวเขตทางหลวง ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายทางต่อไป #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่าง กม.2+123.204 (ทล.304) - กม.12+532.47 (ทล.306) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่าง กม.2+123.204 (ทล.304) - กม.12+532.47 (ทล.306) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 โดยมี นายมงคล ทวีชัยทศพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ