f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 12/05/2564 ใช้โปรแกรมZOOM ประชุมหาทางแก้ไขปัญหาถนนลำลูกกา
2 11/05/2564 แก้ไขปัญหาการระบายน้ำของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรีประชุม
3 11/05/2564 แก้ไขปัญหาการระบายน้ำของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรีประชุม
4 01/05/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ที่กรมทางหลวง
5 27/04/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ดำเนินมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19
6 07/04/2564 พิธีเปิด "Kick off ความเร็ว 120" บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
7 01/04/2564 ประชุมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
8 31/03/2564 ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564
9 26/03/2564 ประชุมเตรียมความพร้อมของงานโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่2
10 27/01/2564 ประชุมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
11 21/01/2564 ประชุมโครงการปรับปรุงสะพานลอยเดินเท้า (Skywalk)
12 14/01/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ดำเนินการเฝ้าระวัง COVID - 19
13 12/01/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ดำเนินการเฝ้าระวัง COVID - 19
14 11/01/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ดำเนินการเฝ้าระวัง COVID - 19
15 07/01/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ดำเนินการเฝ้าระวัง COVID - 19