Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวสารทางหลวง
title
งานนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรออนไลน์

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ชื่องาน “เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ 68 พรรษา ทศมราชัน” ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และ กรมทางหลวงโดย นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี การจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรออนไลน์ การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงน้อมนำ สืบสาน ต่อยอดพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่มีต่อกระทรวงคมนาคมอย่างใหญ่หลวง โดยทรงวางรากฐานและพัฒนางานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยตลอดมา โดยจัดแสดงนิทรรศการย่อย แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ “พระทศมราชาใต้พระมหาเศวตฉัตร” “พระราชจริยวัตรงดงามด้วยพระเมตตา” “องค์จอมทัพผู้กล้าแห่งจอมทัพไทย” “ทรงพระปรีชาเกรียงไกรในด้านการบิน” “ทรงเป็นขวัญแผ่นดินด้านสาธารณสุข” “ทรงใส่พระราชหฤทัยส่งเสริมทุกกรณียกิจ” “ทรงอนุรักษ์สรรพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” “ทรงพร้อมผดุงศิลปวัฒนธรรมให้ยืนนาน” “ทรงสืบสานโครงการพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช” และ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงฯ ที่แล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 (แม่น้ำเมย/ตองยิน) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา ทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นต้น
title
แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) บริเวณ กม.14+700 ฝั่งขาออก บริเวณช่วงถนนวิภาวดีรังสิตเบี่ยงเข้าถนนงามวงศ์วาน

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงกรุงเทพ แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) บริเวณ กม.14+700 ฝั่งขาออก บริเวณช่วงถนนวิภาวดีรังสิตเบี่ยงเข้าถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 – 05.00 น.เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวในจุดดังกล่าว ระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัดไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยโดยระหว่างดำเนินการ ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการเบี่ยงเข้าถนนงามวงศ์วาน สามารถใช้ช่องจราจรได้ 1 ช่องทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวรพงษ์ ขวาของ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน เบอร์โทร 08-1627-4658 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชม.) #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 (ตอน 1 - 3) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - ดอนเมือง

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา กรมทางหลวง ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 (ตอน 1 - 3) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - ดอนเมือง ระหว่าง กม.4+900 - กม.31+900 ระยะทาง 26.485 กิโลเมตร ตามแผนพัฒนาจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนวิภาวดีรังสิตอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ดร.วันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ นายสุวิตร วีรงคเสนีย์ นายช่างโครงการฯ ตอน 1 นายเศรษฐา รังษีสุริยะชัย นายช่างโครงการฯ ตอน 2 นายภัทรพล ตางจงราช นายช่างโครงการฯ ตอน 3 และผู้ที่เกี่ยวข้อง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586