f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การประชุม งานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธานการประชุม งานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 3 บริเวณพื้นที่ทับซ้อนของการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน และรถไฟความเร็วสูง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกรุงเทพ เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต โดยขอใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างรางระบายน้ำ
title
กรมทางหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางบนทางหลวงในช่วงวันหยุดยาว 28 ก.ค. – 2 ส.ค. 66 สอบถามสภาพจราจรโทร 1586

กรมทางหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางบนทางหลวงในช่วงวันหยุดยาว 28 ก.ค. – 2 ส.ค. 66 สอบถามสภาพจราจรโทร 1586 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 รวม 6 วัน ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รถตรวจการณ์ (Mobile VMS) ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทาง พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวง ตำรวจท้องที่ในการบริหารสัญญาณไฟจราจรและหากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นจะทำการจัดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) อีกด้วยอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้เตรียมความพร้อมบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่โครงการก่อสร้างฯและประสานข้อมูลร่วมกับแขวงทางหลวงในพื้นที่ เพื่อให้มีผลกระทบต่อการเดินทางน้อยที่สุด รวมทั้ง ตรวจสอบป้ายระหว่างงานก่อสร้าง ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง และเตรียมห้องน้ำบริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงทั่วประเทศในการรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการจอดพักรถหรือเข้าห้องน้ำ นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบริหารจัดการบริเวณหน้าด่านเก็บเงินบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง สภาพการจราจร แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหรือขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 119325 กรกฎาคม 2566ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง