f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+460 - ก.26+590 ปริมาณงาน 600 ตร.ม. 17/06/2564 411/-/64/321 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 จ้างเหมา งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ระหว่าง กม.51+000 - กม.51+200 ปริมาณงาน 160 ตัน 17/06/2564 411/-/64/320 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.17+315 - กม.20+370 ปริมาณงาน 1,080 ตร.ม. 16/06/2564 411/-/64/319 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2564 411/35/64/307 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 จ้างเหมา งานทำความสะอาด ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.16+369 (สะพานกลับรถ บ.ยาคูลท์), กม.17+394 (สะพานกลับรถสโมสรตำรวจ) และ กม.20+870 (สะพานกลับรถหน้าแขวงทางหลวงกรุงเทพ) ปริมาณงาน 2,356.95 ตร.ม 15/06/2564 411/-/64/314 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.18+760 - กม.20+370 (รวม U-Turn กม.18) ปริมาณงาน 800 ตร.ม. 15/06/2564 411/-/64/315 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.17+315 - กม.20+370 ปริมาณงาน 1,080 ตร.ม. 15/06/2564 411/-/64/314 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2564 411/60/64/309 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 จ้างเหมา งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 350 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา ระหว่าง กม.3+282 - กม.3+322 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 127 ตัน 09/06/2564 411/-/64/301 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 จ้างเหมา งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.30+619 - กม.42+085 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 900 ตร.ม. 08/06/2564 411/-/64/296 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 จ้างเหมา งานบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง บริเวณ กม.17+450 - กม.17+454 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 24.40 ตร.ม. 08/06/2564 411/-/64/295 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2564 411/60/64/298 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2564 411/60/64/297 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2564 411/60/64/292 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2564 411/45/64/291 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 400 รายการ