f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+460 - ก.26+590 ปริมาณงาน 600 ตร.ม. 17/06/2564 411/-/64/321 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 จ้างเหมา งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ระหว่าง กม.51+000 - กม.51+200 ปริมาณงาน 160 ตัน 17/06/2564 411/-/64/320 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.17+315 - กม.20+370 ปริมาณงาน 1,080 ตร.ม. 16/06/2564 411/-/64/319 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ที่ กม.7+625 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/06/2564 411/-/64/318 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ที่ กม.20+290 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/06/2564 411/-/64/317 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2564 41/60/64/316 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2564 411/35/64/307 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 จ้างเหมา งานทำความสะอาด ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.16+369 (สะพานกลับรถ บ.ยาคูลท์), กม.17+394 (สะพานกลับรถสโมสรตำรวจ) และ กม.20+870 (สะพานกลับรถหน้าแขวงทางหลวงกรุงเทพ) ปริมาณงาน 2,356.95 ตร.ม 15/06/2564 411/-/64/314 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.18+760 - กม.20+370 (รวม U-Turn กม.18) ปริมาณงาน 800 ตร.ม. 15/06/2564 411/-/64/315 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.17+315 - กม.20+370 ปริมาณงาน 1,080 ตร.ม. 15/06/2564 411/-/64/314 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2564 411/งท/30/64/68 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ ที่ กม.50+500(ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/06/2564 411/-/64/313 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว ที่ กม.12+282 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/06/2564 411/-/64/312 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2564 411/งท/30/64/67 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ ที่ กม.36+500(ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/06/2564 411/-/64/308 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,372 รายการ